Море от цветове

Море от цветове - картина от младия художник от град Пловдив - Тони Аврамова. Картината е изключително цветна, с ярки цветове, умело съчетани на три пласта и с подчертан символизъм. Картините на Тони Аврамова винаги са наситени с някакъв скрит смисъл, с изразена символика и карат всеки един наблюдател да се замисля отново и отново върху смисъла на Живота, Вселената и Всичко останало. Това е идеята на младия автор - да провокира и да кара хората да мислят; тази идея Тони Аврамова влага във всяка една своя творба.

Картината "Море от цветове" е композирана в оранжево и синьо - това съчетание се използва по-рядко, не толкова често колкото червено и синьо или бежово и синьо, с което младията автор за пореден път се проявява като оригинален и креативен творец с мисъл и въображение. В най-долната част на картината са разположени листа - любимите на Тони Аврамова флорални мотиви, които се срещат в почти всички нейни произведения. Средният слой е оцветен в оранжево, като се забелязва не толкова рязка граница с горния слой, който си е класическо небе. Каква е скритата символика в тази творба на съвременното изкуство? Дали е повлияна от източната философия, според която в повечето произведения задължително трябва да присъстват три елемента - небето, земята и човекът? Ако е така, то картината "Море от цветове" е твърде идейна и много символична - основата е Земята, като листата символизират растителния компонент на биосферата, благодарение на който се изхранваме всички ние и благодарение на който има живот на Земята въобще. Небето е горният слой - то е в класическо синьо, с преливания и очертания на линии надлъжно, които линии олицетворяват хода на времето с неговите флуктуации и изкривявания. Най-интересен безспорно е Човекът - оранжевият слой с жълти и сиви ивици, преливания и вълнообразни линии. Какво символизират тези топли, на места дори огнени цветове? Очевидно какво - човешките емоции, чувства, радости, мъки и вълнения, страсти и неволи, присъщи на всяка една възраст от новороденото до дълбока старост! Както казват много поети и писатели, емоциите са тези, които карат човека да се усеща жив; пак според източните философии обаче, емоциите са нещо, което изважда човека от неговата хармония и душевен мир, поради което не са и много желателни. Китайците имат едно проклятие - дано живееш в интересни времена! Има се предвид че интересните времена носят вълнения, тревоги, понякога радост, но понякога болка, изобщо твърде силни чувства, които до известна степен са изтощителни за човешката психика. А какво има лошо в скуката, ще ви запита всеки един учител по дзен - будизъм??? Нищо, стига да не продължава повече от един ден... В днешно време, в нашия информационен век, Човекът определено изглежда точно както го е изобразила Тони Аврамова - развълнуван, преливащ от емоции, страсти и желания, на което един учител по дзен - будизъм би смръщил вежди укорително, но... това е положението! Информацията ни залива отвсякъде, тя ни стресира, вълнува, мотивира, кара ни да четем още и още, все по-бързо и по-голямо количество информация, до проявта на burn-out синдрома. В този смисъл картината на Тони Аврамова наистина е наситена с много дълбока символика и е едно предупреждение към човечеството да намали малко оборотите...

www.ralev.bg    www.avramova.bg    www.maxillofacial.bg    www.endodontia.bg    Поезия в синьо

Можем много дълго време да разсъждаваме върху символиката на числото три. Триединство се наблюдава в християнската религия; трима мъдреци се покланят на Иисус Христос при раждането му; три предсказателки се опитват къде успешно, къде не да предвидят бъдещето на новородения царски син в приказките; три са царските дъщери, трима братя се опитват да решат проблема с ламята, която всяка година отмъква златната ябълка, три езика са имали право да имат своя писменост през 9 век, докато Кирил и Методий не разупват канона със създаването на славянската азбука... Изобщо, едва ли има друго число, което да е наситено с по-голяма символика от числото три! Други символични числа са 5, 7, 12 и 13, но те изобщо не могат да се сравняват с числото 3 като натовареност със символи и емоции. Поради това, най-логичното нещо при проектиране на тази композиция е било тя да се състои от три слоя. От друга страна, тук е мястото да споменем една твърде забавна и интересна случка от биографията на Джон Ленън: към края на 1970-те, когато той бил вече твърде известен в цял свят, всяка негова песен или стих бил подлаган на безжалостен, задълбочен анализ от страна на критиците, всички виждали в творчеството му невероятна дълбочина, социални послания, призиви за мир и яростна критика на всички световни религии и псевдофилософии. Та, след поредния супер задълбочен анализ на една негова песен, поместен на половин страница в New York Times, Джон Ленън повдигнал учудено вежди и казал: "Хора, къде видяхте цялата тази символика в моята песен? Аз една вечер изпих едно уиски, дрънках си нещо на китарата и я записах, не е толкова наситена със социални послания!". Е, със сигурност Тони Аврамова един ден ще стане толкова известна в живописта, колкото Джон Ленън в музиката, но аз съм сигурен че тя ще запази своята непринуденост и естествено държание подобно на основателя на легендарната група The Beatles!