Вечност

Вечност

Картина, озаглавена "Вечност" - художник Тони Аврамова. Яркочервен фон, триъгълна форма и спирала в средата. Тони Аврамова в лични разговори винаги е изявявала желание нейните картини да провокират размисли, да бъдат обсъждани и хората да откриват в тях нови и нови неща. Е, в случая успя! И то на 100 %... Едни видяха в картината илюминатска символика (пирамидите и триъгълниците са специалитет на обществото на просветените), други видяха в спиралата вход към хиперпространството (моля, гледайте сериала Star Trek), тунели между световете, аберации във временно - пространствения континуум и паралелни Вселени. Трети пък (като авторът на тези редове, изтъкнатият изкуствовед и специалист по всички въпроси д-р Венцеслав Ралев) просто се насладиха на яркото съчетание на цветове и хармонията. Зелените точици внасят необходимото цветово разнообразие и благодарение на тях наблюдателят не се усеща в огнена яма, а си успокоява съзнанието и си възстановява душевното равновесие, в случай че последното е било леко разклатено от пламтящия фон на картината.

Виж България    Ецване    Ендодонтия    Кариес    Пирин    Черно море    Сияние над Мианмар