Нощно пътешествие

Нощно пътешествие - картина от младия художник от град Пловдив - Тони Аврамова. С тази своя картина Тони Аврамова с пълна сила доказва основния принцип на диалектическия материализъм, формулиран от Георг Хегел - количествените натрупвания водят до качествени изменения. Колкото повече опит натрупва един творец, толкова по-добри и стойностни произведения на изкуството създава той. До момента (картината е нарисувана през месец януари 2015 година) Тони Аврамова е нарисувала около 80 авторски картини. Вече започва да личи опитът, рутината и майсторството на младия автор. Картината е просто зашеметяваща! Впечатлява и с цветове, и с форми, и с дълбочината и стила на изказа! Акцентът в цялата графична композиция е върху лодката, която е разположена в долния ляв ъгъл на картината и заема почти целия преден план. Плавателният съд е с триъгълно платно, развято от вятъра и разположено под ъгъл. Самото платно е оцветено в синьо, в което се преплитат жълти ивици - те са отраженията на лунната светлина върху него. В морето се забелязва лунна пътека, която се образува при лунния изгрев - именно Луната е изобразена при изгрявянето си в картината на Тони Аврамова. На фона на Луната се забелязват три високи сгради, разположени върху бряг. Брегът от своя страна се разполага косо спрямо предния план на картината и създава усещане за дълбочина. В морето пред лунната пътека се разполагат розови ивици, които създават раздвиженост и оригиналност в цялата картина; същите розови ивици се откриват и в небето над Луната, в неговата най-горна част. Точно над Луната в синхрон са разположени три чайки - оригинална идея, която допълнително разчупва създадените стереотипи в изкуството и е свидетелство за това че Тони Аврамова обича да опитва нови и нови неща в своето творчество и се стреми да създаде ново направление в живописта. Както всеки млад творец, тя още не е открила своя стил напълно; възможно е да мине много дълъг период от време преди тя да се оформи напълно като зрял творец с концепция и следващ точно едно направление. Същевременно обаче, както вече стана въпрос, тя има около 80 авторски картини, което за човек на нейната възраст си е постижение в личен и професионален план!

До момента говорим само за формата, и нито дума не споменаваме за съдържанието на картината. В едно отношение Тони Аврамова е окончателно завършен творец - тя обръща внимание и на формата, и на съдържанието. В своите произведения създава една форма; насища я със съдържание, разгръща я допълнително, доразвива я, докато не се получи истински шедьовър! В лични разговори нееднократно е споменавала че иска хората да се вглеждат в нейните картини, да откриват в тях нови и нови детайли и идеи, да се връщат към тях, да ги преосмислят и следи от картината да остават в съзнанието на всеки един наблюдател години наред. В почти всяко свое произведение Тони Аврамова успява да постигне този свой стремеж! В тази картина въпросната тенденция се проявява с пълна сила за пореден път; творбата е наситена с послания към човечеството и внушава на хората как да живеят пълноценно и да бъдат по-добри. Основната идея в картината е брегът - тук той е разположен косо, под ъгъл спрямо линията на хоризонта. Успоредно на брега се движи и самата лодка, а платното е точно под ъгъл от 30 градуса спрямо надлъжната ос на плавателния съд. Тони Аврамова има нулеви познания по корабоплаване и ветроходство, но отлични познания по пространствено разположение на обектите, перспектива и триизмерен дизайн. Въпреки липсата си на опит във ветроходството тя е разположила платното така че да се постигне максимална скорост на лодката при минимум загуби на енергия от вятъра и триенето на съда с водната повърхност. Изумително и впечатляващо! Дали в случая няма намеса на някакви свръхестествени сили, които да внушат на Тони Аврамова познания в една област, твърде отдалечена от нейното амплоа? Няма невъзможни неща в този свят... И още: брегът. По бреговете на морета и океани са възникнали най-древните цивилизации. По бреговете са възникнали и най-оживените градове и тръговски центрове; по бреговете са строени крепости, отбранителни съоръжения, пристанища, наблюдателни постове и какво ли още не. Брегът се приема като граница между два свята - сушата и морето. Първоначално животът е възникнал във водна среда, а впоследствие някои живи същества са изпълзели - познайте къде - на брега. Така че, едва ли може да има нещо, наситено с по-дълбока символика от брега на морето! Както спомемахме, лодката се движи точно успоредно на брега; това е и посланието, което Тони Аврамова отправя на цялото човечество с тази своя картина: вървете успоредно на тази линия, която очертава границата между два свята! Не навлизайте в открито море - няма смисъл, там има само една водна шир, която внушава единствено усещането за скука. Какво е лошото на скуката, би запитал един учител по дзен будизъм??? Нищо лошо няма в нея. Но няма и смисъл. Няма смисъл да си прекараш живота в еднообразие и скука. Винаги е по-добре да се стремиш да постигнеш нещо и да оставиш следа след себе си. Така че, движете се покрай брега! Вярно, там има подводни скали, каквито липсват в открито море, но е по-добре да се изложиш на опасност, отколкото да прекараш един скучен и еднообразен живот. Движете се успоредно на брега, така ще виждате нови и нови неща, ще опознавате нови хора и култури, ще се срещнете с необичайни природни явления и винаги ще живеете в разнообразие! Лодката може и да завие към сушата, но Тони Аврамова я е нарисувала успоредно. В това също има символика - лодката не може да се движи по суша, и ако завие, тя ще акостира в някое пристанище, което означава застой и липса на напредък. Просто трябва да се върви напред - това е смисълът на човешкия живот, движение напред и развитие. Още нещо - лодката се движи по посока на Луната. т.е. към светлината, или към едно по-светло бъдеще! Именно бъдещето е обрисувано с трите сгради, които определено не са в ретро стил, а изглеждат футуристично. И последно - какво олицетворяват чайките, летящи в небето (между другото, сградите в далечината също са три)? Ясно какво - припоменете си в каква форма се е явил Светият Дух - във форма на гълъб, нали? Очевидно чайките тук олицетворяват висшата сила, която е над нас в нашия житейски път, бди над нас и ни служи за пътеводна светлина. Дори и в това че чайките са три на брой, има много голяма символизъм: три е числото на хрстиянската религия - Отец, Син и Свети Дух; три ясновидки предсказват бъдещето на всеки един новороден царски син във всяка приказка, три са основните гръцки, римски и индийски богове. Три са висшите образователни степени - бакалавър, магистър и доктор. Три са били основите езици в древността, които са имали собствена писменост - латински, еврейски и гръцки. Е, Константин - Кирил Философ е разчупил това триезичие, като е създал славянската писменост, и със сигурност Тони Аврамова ще разчупи много канони и установени правила в съвременната живопис!