Зебра

Зебра

Картина, изобразяваща плуваща зебра. Автор на картината е младият художник от град Пловдив - Тони Аврамова. Принципно Тони Аврамова не е художник - анималист; в нейното творчество са много повече застъпени флоралните мотиви, дърветата, цветята, листата и други растителни форми. Понякога обаче авторът успява да сътвори и картини, изобразяващи различни животни. Изключение прави пеперудата, която така или иначе си е животински вид, но е любима форма на младата художничка! Под една или друга форма пеперуди се срещат в нейните творби, в различна големина, в съчетание с различни други мотиви, в различни цветове и понякога в комбинация от няколко пеперуди. В случая обаче Тони реши да нарисува зебра, която зебра плува във воден басейн с жълта вода. Розовият вълнист фон в горната част на картината е впечатляващ и всеки, който е виждал картината, се изказва позитивно за избора на цвета и метода на нанасяне.

Жената между два свята