Имплантати

Имплантатите представляват изкуствени тела, които се имплантират в човешкия или животинския организъм с определена лечебна или диагностична цел. Названието имплант идва от латински език - inplantatio означава засаждане, като за благозвучие буквата Н е променена в М - с цел да няма натрупване на съгласни звукове от един и същ тип. В българския език има две дублетни форми - имплант и имплантат, като напоследък под влияние на англоезичната литература се използва повече думата имплант. Граматически неправилно е да се говори за имплантаНт - според покойния професор Трифон Михайлов от факултета по дентална медицина в град Пловдив думата имплантант се римува с думата комедиант и именно поради това не е успяла да навлезе в употреба. Тъй като медицината се разви изключително много през последните десетилетия, в практиката навлязоха изключително много видове имплантати - хирурзите се опитват да поставят какво ли не в организма на своите пациенти, за да решат даден проблем или поне с цел да разберат къде е проблемът. Според класификацията на различните агенции по лекарствата съществуват активни и пасивни имплантируеми медицински изделия - която класификация е до голяма степен без смисъл, защото ако един имплантат е изцяло пасивен, с каква цел бихме го поставяли в организма си? Активни импланти са кардиологичните пейсмейкъри и някои капсули, които излъчват различни хормони; пасивни са всички остнали импланти, но ако прочетете настоящото изложение по-долу, ще видите че една огромна част от имплантите взаимодействат активно с тялото на човека и животните, от което произтичат множество статични и динамични ефекти.

Съществуват импланти за различни области и тъкани на човешкия организъм. Една част от имплантите се поставят в костната тъкан, докато други са локализирани изцяло в пределите на меките тъкани. Силиконовите гръдни импланти например се поставят или подкожно, или под големия пекторален мускул. Те имат изцяло естетична цел и може би за тях е валидно с пълна сила понятието пасивно имплантируеми медицински изделия - въпреки че доста често стават обкет на доста активни действия от страна на мъжкия пол. Остеосинтезните пластини, с които се осъществява имобилизиция при фрактури, също се наричат импланти в немскоезичната и особено в англоезичната литература.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    Екип от зъболекари