Научни семинари

Семинарът е форма на обучение, която обикновено се провежда в университет. Тъй като през последните няколко десетилетия се развиха много и различни начини на обучение и следдипломна квалификация, това твърдение до голяма степен вече не отговаря на истината. Много съвременни търговски компании предлагат научни семинари под различна форма - не само с цел да си продават продуктите, но и да изградят трайни и сигурни връзки с всичко свои потенциални партньори. Думата семинар (на руски също семинар, на немски и английски - seminar) има латински произход - от латинската дума seminarium, която означава разсадник. Между другото, терминът е доста показателен и показва точно какво се случва при един добре организиран и повреден семинар - в главите на участните се засаждат идеи, които впоследствие порастват и узряват, а в много случаи дават и богати плодове. Коренът на термина също е латински - semen означава семе. Освен като научна проява думата семинар се използва и в две други значения - за обозначаване на самото помещение, в което се провеждат такива занимания и в смисъл на научен институт във висше училище. Последното значение е остаряло и донякъде се е запазило в названието на средните религиозни училища - Духовни Семинарии.

Участниците (студентите) във всеки един семинар са разделени на малки групи. От тях се изисква да участват активно в учебния процес. Те често трябва да пишат кратки теми и да ги представят пред класа. В най-общия случай участниците не би следвало да бъдат абсолютно начинаещи.