Избелване на девитализирани зъби

Избелваща система    Система за избелване на зъби    www.ralev-dental.bg    Избелване на зъби

На схемата горе е представено избелването на един девитализиран зъб.

Връзки с инвеститорите

www.dentalimplants.bg

www.bg-dentist.com