Конгрес в Скопие

От 02.06 до 04.06.2016 година се проведе първият конгрес по имплантология в Република Македония с международно участие. Семинарът беше посетен от колеги от целия Балкански полуостров - имаше дентални лекари от Македония, Сърбия, Албания, Косово, Черна Гора, Босна и Херцеговина и Словения. От българска страна проявата беше посетена от трима дентални лекари - д-р Евелина Маркова - Ралева, д-р Венцеслав Ралев и д-р Влатко Недев. В търговската част на проявата фирма Ралев Дентал взе дейно участие и подпомогна финансово организацията на конгреса. Организатор на проявата беше регионалната асоциация на оралните хирурзи в Македония, както и Македонското Стоматологично Общество. Информация за следващата научна проява, подкрепена или изцяло органзирана от Ралев Дентал АД, можете да получите в тази секция на нашия сайт...

Имплантологичен семинар в Лос Анжелес - САЩ

Търговският щанд на Ралев Дентал АД

www.dentalimplants.bg    www.neobiotech.bg    www.ralev-dental.bg    Д-р Александар Лазаревски    Д-р Салиф Ариф    Пирин планина    www.ralev.name

Церемонията по откриването се състоя в театъра в Скопие - изключително пищна и модернизирана сграда, както в момента е целият град Скопие

Елена Георгиева - Семерджиева - член от екипа на Ралев Дентал АД, към момента заема позиция фиансов директор на компанията

Колеги от Македония на откриването на семинара

Коктейлът по случай откриването на семинара