Конгреси

Конгресите са официални срещи на представители на различни държави, организации, синдикати, политически партии или други групи. В най-общия случай конресът представлява една наистина по-официална среща с по-формален характер, на която понякога могат да се вземат официални решения. Терминът произхожда от късния среден английски и в буквален превод означава среща (възможно е да бъде на съмишленици и на хора с еднакви идеи, но понякога и на противници) по време на битка. Според други лингвистични теории терминът произхожда от латинската дума congressus. В повечето езици думата се използва като синоним на голяма национална или международна академична или политическа конференция. Например Световният конгрес по здравеопазване на мъжете е годишна среща, на която се обсъждат всякакви медицински въпроси за здравето на мъжкия пол. Професионалните организации в областта на някои атлетични спортове, като боулинг, през различни исторически периоди също са били наричани конгреси. Предшествениците на Конгреса по боулинг на Съединените щати (сформиран през 1995 година) са Американският боулинг конгрес (основан през 1895) и Международният женски конгрес по боулинг (основан през 1927). Конгресът по шах е шахматен турнир в един град, където голям брой състезатели се събират, за да играят състезателен шах за ограничен период от време - обикновено от един ден до една седмица.

В областта на медицината конгреси се провеждат поне от няколко хилядолетия. По време на тези научни прояви водещи и не толкова водещи специалисти в различни области обменят своя клиничен опит, представят някои иновативни методи за диагностика и лечение на различни патологични процеси, обсъждат тенденциите в развитието на специалността си и пият вино и бира с колеги - като в много случаи последното занятие е основна цел при организацията на един конгрес. Тъй като нашият екип отдавна е осъзнал огромните възможности, които осигурява един конгрес, ние от 2009 година редовно организираме различни научни прояви - с фокус основно върху имплантологията, оралната и лицево - челюстната хирургия, но нерядко и в областта на ендодонтията и ортодонтията. Разбира се, във вечерите по време на конгресните дни винаги се организира и съпътстваща социална програма, по време на която се осъществяват ползотворни социални и професионални контакти и се консумира бира и вино.

Д-р Венцеслав Ралев (вляво) и професор Франк Хьолцле (вдясно с червената вратовръзка) по време на конгрес по имплантология в град София през месец ноември 2022 година. Зад д-р Ралев е д-р Мари - Софи Катц от град Аахен (Германия), която също изнесе поредица от лекции по време на научната проява. Ако желаете да видите програмата на следващите ни семинари, посетете тази секция от нашия сайт... Понякога събитията се обозначават като лекции, понякога - като семинари, а понякога - като конгреси в зависимост от боря на регистрираните участници.