Титаниеви импланти

През последните няколко години титаниевите импланти се доказаха като едно надеждно средство за осигуряване на вътрекостна опора за неснемаеми протезни конструкции - мостове и корони. Идеята е титаниевият имплант да се постави вътре в костта (процес на имплантиране), да се интегрира плътно към нея (остеоинтеграция) и да служи като изкуствен зъбен корен. Върху този корен се поставя съответната надстройка (абатмънт или супраструктура), която служи за опора на протезната конструкция - мост или корона. По-рядко титаниевият имплант служи за подобряване на задръжката на снемаема протезна конструкция - поради по-лошите медико-биологични качества на снемаемите протези. Също така в някои случаи вътрекостният титаниев имплант и надкостната надстройка са едно цяло - например при базалните импланти, но качествата им не са толкова добри колкото тези на класическия двучастов имплант.

Ако желаете час за безплатен преглед, консултация и изготвяне на лечебен план, запишете си час на телефон 032 642056

Адресът на нашата дентална практика е:

Град Пловдив

Ул. Любен Каравелов 9Б

Етаж 5, офис 7

Телефон за връзка - 032 642056, 0888 646003

Можете да отправите и запитване по е-мейл на адрес ralev@dentist.bg или office@ralev-dental.bg