Гутаперка

Обтурирането на кореновите канали е необходимо да се извърши с биосъвместим материал, който да осигурява херметичност, запечатвайки препарирания лумен от пулпната камера до физиологичното стеснение. За целта са разработени разнообразни техники и каналопълнежни материали. За постигането тази херметичност и най-вече за дългосрочната стабилност на пълнежа не е достатъчно каналът на корена да бъде запълнен само с паста - налага се и уплътняването му с гутаперков щифт. В съвременната ендодонтия се прилагат различни видове каналопълнежни пасти, но поставянето на щифт значително уплътнява пълнежа и осигурява така необходимата трайност - защото понякога един пролекуван зъб се очаква да бъде функционално годен за период от 60 или дори 70 години.

Гутаперката се извлича от гутаперково дърво (Isonadra Percha) в Малайзия, Индонезия или Южна Америка. В някои литературни източници се говори за гутаперка, а в други - за гутаперча, в зависимост от транслитерацията от латински. Като химично съединение това е изомер - транс-форма на 1,4 - полиизопрена. Той е родственик на обикновения каучук и намира приложения в най - разнообразни сфери - като се започне от корабостроенето, премине се през създаването на музикални инструменти и се стигне до производството на топки за голф. Изключителните му предимства са свързани с по-голямата здравина в сравнение с тази на каучука и същевременно по-малката еластичност. Могат да се наблюдават три темпераурни модификации - алфа, бета и гама - форма, от които в стоматологията от значение са първите две.

Алфа-формата се извлича по естествен път от гутаперковите дървета. При нагорещяването й над 65 градуса тя става пластична, а при оставянето й да изстива бавно отново се превръща в твърда форма. Бързото изстудяване обаче води до изкристализиране на бета - формата. Обемното свиване на алфа и бета форма е около 2.5 обемни процента. Познаването на различните фази и преходи е предпоставка за целенасоченото използване на модерните топли техники за запълване с гутаперка. При стоматологичната гутаперка основният състав е цинковият оксид, като допълнително са добавени оцветители, рентгеноконстрастни вещества (бариев сулфат) и микроелементи. При темпераура над 100 градуса подлежи на частична до пълна декомпозиция на молекулната структура, което води до разрушаването на щифта, поради което при топла техника на кондензация се изисква затопляне до 60 градуса. Предимствата на гутаперката са значителни:

www.ralev-dental.bg    www.salifarif.com    Щифтови изграждания    Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Керамична вставка

Най-обща схема на едно ендодонтско лечение. Необходимо е старателно почистване на кореновите канали, след което се извършва запълване с гутаперчови щифтове или разтопена гутаперка - последният етап на схемата вдясно. Почти винаги е добре обработката и запълването да се осъществяват на един и същи етап; в редки случаи, при активна ексудация, е добре да се остави каналът отворен най-много за период от 24 часа или да се постави медикаментозна вложка от калциев хидроксид или МТА. Важно е да се отбележи, че проникналите в периапикалната тъкан гутаперкови щифтове забавят оздравяването на лезията - налице е дразнене от чисто механичен тип, което може да има известен стимулиращ ефект по отношение на синтеза на съединителна тъкан, но по-често забавя заздравителния процес. Съществуват и някои недостатъци, свързани с факта че гутаперката не се стерилизира. В практиката обаче при достатъчно добра дезинфекция на кореновия канал това не представлява риск за пациента. Използват се 70% изопропилов алкохол, 2% хлорхексидин или 5% NaOCl (натриев хипохлорит). От значение е промиване със спирт - с цел да не се стигне до изкристализирането на натриевия хипохлорит. Тези щифтове обаче въпреки всичките си предимства сами по себе си няма как да уплътнят сложните разклонения на корено - каналната система. Необходимо е винаги използването на сийлър, независимо дали се работи с топла техника - кондензация с плъгери (както се работи в дентална клиника Ралев Дентал), с латерална или стандартна техника. Сийлърът (от английски сийл - запечатвам) уплътнява цепнатината между гутаперката и стената на кореновия канал; достатъчно е да има известно адхезивно действие и 

Гутаперковите щифтове са стандартизирани според ISO и DIN. Диаметърът на върха се счита за диаметър на удължения конус. Например диаметър D3 обозначава диаметър на 3 милиметра от върха. Разликата в проценти между апикалната част на щифта и неговата крайна част се нарича тейпър (заостреност). Колкото е по-висока тази стойност, толкова по-заострен изглежда щифтът - съответно неговата крайна част изглежда по-задебелена. Използва се означаване според диаметъра на апикалната част на щифта - 15 - 20 - 25 - 30 и т.н. Тези цифри съотвестват на диаметъра на апикалната част на щифта в стотни от милиметъра - така например щифт номер 20 означава че най-тънката част има диаметър 20 стотни от милиметъра или 0.2 милиметра. Същият стандарт се използва и при номерацията на ендодонтските инструменти; важно е да се отбележи че в повечето случаи най-добро запечатване на канала има при поставяне на щифт с един номер по-малък от номера на най-дебелия ендодонтски инструмент при механичната обработка на канала.

Най-често обаче се използва кодировка на гутаперковите щифтове с помощта на цветове - тя се запомня най-лесно, а и различните цветове разнообразяват сивото ежедневие на всеки един зъболекар. Най-малък диаметър имат белите щифтове, след това - жълтите, червените, сините, зелените и черните. Следват още по-големи дебелини в същата последователност, а някои ендодонти дори изполват и трета серия гутаперчови щифтове, чиято дебелина достига до 180 според стандарта ISO. Напоследък са въведени три допълнителни цвята - лилавото означава по-тънък инструмент (или щифт) от бялото, сивото - по-тънък от лилавото, а розовото - по-тънък от сивото. С цифри техните дебелини се означават съответно като 10, 08 и 06.

Фабрична опаковка на гутаперчовите щифтове - обикновено съдържа по 60 броя, по 10 от всеки размер

Съпоставка на ендодонтски инструмент, хартиен щифт и гутаперчов обтуровъчен щифт. Хартиеният щифт се използва за апликация на различни медикаменти в кореновия канал и най-вече за подсушаването му. В миналото за тази цел се използваха Мюлерови игли (те носят името на германския автор, който ги е въвел в практиката), но от въвеждането в практиката на хартиените щифтове денталните сестри и асистенти живеят втори Живот - тъй като не се налага да навиват памуци върху Мюлеровите игли. Добра идея е да се използват канални инструменти и щифтове с еднакъв тейпър; понякога изключително добри резултати се получават при запълване с гутаперчов щифт с един номер по-малък тейпър в сравнение с последния използван инструмент - например разширяване на канала с тейпът 06 и запълването му с тейпър 04. Никога обаче не бива да се използват гутаперчови щифтове с по-висок тейпър от този, с който е обработван каналът за последно.

Снимка на зъб с ендодонтски кавитет и канали, запълнени с гутаперка. По отношение на дистовестибуларния канал има какво да се желае - налице са известно количество разпаднати материи в неговата коронарна част. Следва да се има предвид че всъщност кореновите канали на зъба са една триизмерна система, която е необходимо да бъде почистена навсякъде. Много често каналите не са с кръгла форма, а с доста по-различна - силно издължена елипса (както е в случая на снимката горе), като цифрата 8, под форма на гиричка и т.н. Поради това преди запълването е необходимо да се извърши щателна механична и химична обработка на каналите в три измерения.

www.ralev-dental.com    www.drlazarevski.com    www.markova.ws    www.ralev.ws  www.maxillofacial.bg

След проведеното лечение на кореновия канал с изцяло херметичното му запълване следващата стъпка е да се осигури стабилност на бъдещата конструкция. Възможни са различни варианти на лечение предвид спецификата на случая. Когато обаче е необходимо щифтово изграждане, е добре да се отложи с около 24 часа разпробиването на канала на зъба за щифт - с оглед на това да не се отмива пастата - сийлър. Прочетете подробно за композитните щифтове на този адрес. Вносител за България на гутаперкови и композитни щифтове е Ралев Дентал АД

През последните години в денталната практика навлязоха и някои топли техники за запълване на коренови канали. Най-разпространен метод е този на Schilder за вертикална кондензация чрез използването на термопластифицирана гутаперка за треиизмерна обтурация. Други варианти са различни инжекционни техники (Ultrafil-системата) посредством уред за нагряване и пистолет за аплициране, Obtura метод, която има някои различия в протокола на работа. При всички инжекционни методи се използва алфа-гутаперка, с последващо кондензиране с plugger (инструмент с плосък връх за притискане на пълнежа) и свиването е намалено. Повече информация за топлата вертикална кондензация можете да прочетете в тази секция на нашия сайт...