Щифтови изграждания

В областта на денталната медицина щифтови изграждания се прилагат от доста време. Има натрупан голям клиничен опит в световен мащаб. Причина за това е наличието на добра възможност за осигуряване на задръжка на зъбното възстановяване при девитализиран зъб - кореновият канал. Част от пълнежа в коронарната една трета или половина на канала може да се отстрани, да се постави щифт и по този начин многократно се увеличава здравината на зъбното възстановяване на короната - независимо дали е изработена обвивна корона или липсващите зъбни тъкани са възстановени само с обтуровъчен материал. В последните години много автори отричат напълно щифтовите изграждания - според тях съвременните адхезивни техники осигуряват достатъчно голяма здравина на връзката, за да се задържи материалът години наред и без поставяне на щифт. В това има логика до голяма степен, но при изработка само на единична корона или при изграждане на зъба изцяло от композитен материал. При използване на зъба за мостоносител натоварването е повишено и нашият опит е твърде негативен в това отношение - без да се постави щифт много скоро зъбът се разрушава и обтуровъчният материал пада. Това се дължи на повишеното дъвкателно налягане в такива случаи - зъбът мостоносител осигурява опора на повече от една дъвкателна повърхност.

Композитни щифтове    Информация за Сеул    Пресована керамика    Порцеланови фасети   Антибиотици   Композит  Ецване

Щифтово изграждане

Класическо щифтово изграждане на зъб, което се използва е областта на денталната медицина може би от няколко столетия. С цифрата 1 е означен металният щифт, който се циментира или завинтва в кореновия канал и служи за задръжка на зъбното пънче. Под щифта се вижда кореновият пълнеж, а над него - самото зъбно пънче.  В миналото пънчетата са се изграждали основно от различни видове цименти (фосфатни, силикатни, малко по-късно - и стъкло-йономерни цименти);
Най-популярни са стоманените щифтове тип "логанови",получни чрез струговане в разнообразие на размери. Съществуват и винтови щифтове,но рискът от фракуриране на корена е много голям. Канала трябва да бъде подсушен и запълването със залепващия цимент  трябва да става отвътре-навън,за да се избегне затварянето на въздух.
 Днес основен материал за изграждане на пънчета са композитите.  Техните предимства са свързани с отличната адхезия към зъбните тъкани и възстановителните материали. Естетичност,особено при приложение във фронталния участък. При необходимост-лесно отстраняване. След като се циментира щифра се пристъпва към изработването на пънче-било то от останалите здрави зъбни тъкани или чрез изграждане от композитен материал чрез директно оформяне или поставянето му в целуидна коронка.При наличие на излишъци в маргиналната област трябва да се почистят преди окончателното втвърдяване на материала.Следва доизпиляване,желателно е да бъде с прагова препарационна граница,която ще улесни отпечатъчната техника и е биологична по отношение на меките тъкани.

Напрежение в корена на зъба от металния щифт довежда до разциментиране и последващи фрактури. Щифтовото изграждане трябва да бъде адекватно изпълнено,защото от него се определя до голяма степен преживяемостта на зъба.Оптимална дълбочина на щифта е 2/3 от кореновия канал.Най-биологично съвместими и с модул на еластичност близка до тази на структурите на зъба са именно фибро щифтовете.(Overfiber)

Сеул    Пирин    Д-р Салиф Ариф    Ецване    Лечение на кариеса  Антибиотици   Свързващата система


1-щифт
2-остатъчни зъбни тъкани

В миналото понякога се е прилагала и технологията на щифтовите корони. Това е корона, която е пряко продължение на щифта, който от своя страна се циментира в кореновия канал. Показания за такава корона има основно при късо зъбно пънче, което не е в състояние да осигури достатъчно голяма площ за задръжка на обвивната корона чрез циментиране - а кореновият щифт осигурява отлична задръжка, стига да има достатъчно дължина. Щифтовите корони обаче имат много голям недостатък - при нужда се отстраняват доста трудно, необходимо е да се изпилят голямо количество твръди зъбни тъкани, да се навлезе подвенечно и да се пили коренът около щифта с всички негативни последици от това. Понякога е удачно щифтовата корона да се оформи като зъбно пънче с пилене и да се вземе отпечатък за обвивна корона - в случай че пациентът е загубил съседен зъб например. На схемата горе е показана щифтова корона от метал, която е едноотливна и монолитна като структура; на схемата долу е показана щифтова корона с естетична инскрустация, каквато може да се изработи от пластмаса или керамика. Инрустацията от пластмаса пада много бързо и в съвременната дентална медицина не се препоръчва. Добър избор са металокерамичните или изцялокерамични коронки. Последните обаче не са подсилени от металнич скелет,който придава необходимата здравина,особено във дисталните части.,но за сметка на това  циркониевата корона  отговаря на всички съвременни изисквания по отношение на естетика  и механична здравина.

Скенираща електронна микроскопия на повърхността на композитния щифт

Зъб с ендодонтски кавитет

Два композитни щифта

Ецване на зъба - повече информация за процеса на ецване прочетете тук...

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    Лицево - челюстен хирург    Сеул

Механизъм на действие на избелващите системи


Възстановяване на ендодонтски лекуван зъб с композитен щифт.


След циментирането следва процес на подготовка на зъба във форма подходяща за взимане на отпечатък,от който в последствие да се изработи конструкцията.