Металокерамика

Метален скелет

Металокерамичните конструкции все още са най-често изработваните неснемаеми зъбни протези в цял свят. Състоят се от метален скелет, върху който се наслагват различни керамични маси за възпроизвеждане на емайла и дентина на зъбите. Връзката метален скелет - керамика е изключително здрава, особено при правилно изпичане на керамиката. Това се дължи на факта че тази връзка е от химичен тип, за разлика от чисто механичната връзка между метала и пластмасата при блендкороните. За да се образува връзка, е необходимо да се формира окисен слой върху металния скелет, с който окисен слой се свързват керамичните маси. Изкуството на стоматологичната керамика се проявава в създаването на жизнени керамични възстановявания, които да хармонизират и да се вписват в общата композиция на човешкото съзъбие. За да се постигне най-естевен облик е необходимо изкустно цветово изграждане. Металокерамичните конструкции се отличават изобщо с голяма здравина, сравнително ниска цена, голяма трайност и добра естетика. В бъдеще се очаква различни прескерамични и циркониеви конструкции да заменят металокерамиката изцяло, но все още цената за изработката им е висока и това възпрепятства донякъде навлизането им.

На снимката горе е показан един метален скелет, върху който ще се нанасят керамичните маси - дентинови и емайлови, а последна се нанася глазурата. Повече информация за начина на нансяне на керамиката можете да прочетете в тази секция на нашия сайт. Скелетът е награпавен на пясъкоструен апарат, което многократно увеличава неговата площ и това още повече увеличава здравината на свързване между метала и керамиката. Различни експериментални проучвания отдавна са установили че при правилно синтерована керамика приложението на голяма сила върху конструкцията води до кохезивна фрактура - чупят се керамичните маси по съседство и въпреки това линията на връзката остава интактна. Това е показателно за голямата здравина на връзката между металния скелет и керамичните маси. Адхезивна фрактура пък означава счупване, при което линията преминава през зоната на връзката между два материала - то се наблюдава при недостатъчна здравина на връзката и в случай че се открие е показателно за неспазване на режима на синтероване на материала.

Съществуват различни видове керамики според начина им на обработка и според химичния им състав:

www.dentalimplants.bg    Циркониева корона   Керамични вставки   Научна кариера на д-р Венцеслав Ралев    Адрес на нашата практика    Нашият търговски отдел    Нанасяне на керамика   Изцяло керамични конструкции

Ако желаете час за безплатен преглед и консултация, моля обадете се на телефон 032 642056 или 0700 1 52 52 - от цяла България на цената на градски разговор

Можете да отправяте и запитвания по е-мейл на адрес consult@ralev-dental.bg, office@ralev-dental.bg, lazarevski@ralev-dental.bg

Основният уеб-сайт на нашия екип е www.ralev-dental.bg; адресът на нашата практика е описан най-подробно тук...

Схема на процеса на синтероване - все още това е начинът, по който най-често се изработват различните керамични конструкции в цял свят. Производителят доставя керамичните маси в прахообразно състояние - това всъщност са миниатюрни сферички, показани на горната схема вляво. Те се нанасят върху металния скелет, като прахът се разбърква с различни течности, играещи ролята на временен свързващ агент. Процесът на синтероване представлява загряване на материала до температура, малко по-ниска от неговата температура на топене - като при това започва частично размекване на периферните части на фрагментите от материала и така тези фрагменти се свързват един с друг. Под действие на гравитацията се наблюдава притискане на частиците (които могат да бъдат различни - сфери или метални стружки с неправилна форма), като това притискане и частичното разтопяване на периферията водят до образуване на мостчета от материал между отделните частици - именно по този начин се получава единно цяло и при това се запазва предварително зададената форма. Логично е че в условия на безтегловност няма как да протече адекватен процес на синтероване - дори няма да се получи и задръжка на керамичната маса в предварително нанесената форма. Нямаме информация дали в околоземна орбита са правени опити са изпичане на метаколерамични мостове и корони. Полученото твърдо тяло има механична здравина, която е доста по-малка от тази на монолитния кристал; все пак обаче устойчивостта на подобни синтеорвани тела е достатъчна за употребата на керамиките при клинични условия - а и в много други области на човешката дейност. Освен керамични маси синтероването може да се използва за свързване на метални частици, което намира приложение при различни производства. Някои имплантатни повърхности също се произвеждат чрез синтероване - например тези на имплантите на Sybron Endo, които между другото имат отлични качества по отношение на остеоинтергацията и адаптацията към меките тъкани.

Важно е да се спазва стриктно протоколът, зададен от производителя по отношение на температурния режим. Не бива да се загряват керамиките до по-висока температура - при достигане на точката на топене цялата маса се разтича (отново под действие на гравитацията) и се налага повторно нанасяне - всичко започва отначало. При синтероване при по-ниска температура няма да има частична ликвификация и връзката няма да може да се формира - отново се наблюдва разпадане на първоначалната форма. Показаната горе температура от 1290 градуса по скалата на Целзий е валидна за високотопимите керамики; някои нискотопими изискват темепратури от порядъка на 700 - 800 градуса. Освен това всяка следваща керамична маса е необходимо да бъде с по-ниска температура на топене от предишната - дентиновите маси са по-нискотопими от опакерните, а емайловите - съответно от дентиновите. С най-ниска температура на топене се произвеждат глазурите - тъй като те се нанасят последни върху вече готовата конструкция. Принципно няма проблем керамиката да се изпича многократно - единствено някои по-стари керамични маси имат ограничен брой цикли на печене, след което се напукват и разпрашават.

Тъй като процесът на синтероване е свързан с притискане на частиците на материала една към друга, това води до линейни и обемни промени в керамичните маси. Логично е да се наблюдава свиване, което може да достигне понякога до 1/3 от първоначално зададения обем на протезната конструкция. Това налага първоначално мостовете и короните да се моделират с малко по-голям обем от необходимия - като след това се нанасят допълнителни корекции и при необходимост се изпича цялата конструкция още веднъж. Напоследък производителите се опитват да компенсират това свиване и то е сведено до минимум. 

Готовата конструкция

Готовата металокерамична конструкция изглежда по този начин. При добро планиране и техническо изпълнение от страна на зъботехника резултатите са почти винаги добри. Всички производители на керамични маси предлагат розова керамика, с помощта на която може да се изработват конструкции, които да наподобяват зъбния венец. Това се налага в някои случаи, когато атрофията на костта е силна и трябва да се изработят огромни по размер зъби.

www.dentalimplants.bg    Вход във форума за пациенти    Нашият търговски отдел    Ецване    Композит   Свързваща система    Синус лифтинг    Керамични вставки

Същата конструкция, заснета откъм палатинално. Поради корекция в оклузалните контакти на някои места се е оголил металният скелет, върху който се нанася керамиката. В случая това не представлява проблем, тъй като оголването е палатинално, т.е. от задната страна на зъбите, където не се вижда. Необходимо е единствено зоната да се полира добре, тъй като в противен случай езикът на пациента винаги ще бъде в тази зона, което в много случаи е неприятно.

В областта на горния страничен резец вляво се вижда оголен метален скелет. Това налага да се отнеме от скелета в дълбочина, да се нанесе още керамична маса и да се изпече цялата конструкция повторно.

Имплантологичен семинар в София

Прагово изпиляване за металокерамика. Винаги е по-добре да се изпилява зъбът с праг, тъй като се получава много по-добър преход и короната не дразни венеца. При по-дебел праг зъботехникът има достатъчно пространство за нанасяне на керамиката, но при витални зъби това представлява проблем - може да се изпили зъбът прекалено много и да се наложи девитализация от протетични съображения - devitalisatio pro causa prothetica.

    Керамични вставки   Антибиотици    Семинар в София

Четиричленен керамичен мост върху гипсов зъботехнически модел

Същата конструкция, вече циментирана в устната кухина. В областта на горните фронтални зъби е особено важно да се отделят максимално зъбите един от друг (който процес се нарича на професионален жаргон отсепариране). В този случай е възможно зъботехникът да отсепарира зъбите малко повече, за да изглеждат по-естетично. Горният страничен резец вляво липсва, което е и причина да се изработи въпросната мостова протеза. Всъщност се наложи да подменяме стар мост - ако зъбите бяха интактни, е много по-удачно да се постави зъбен имплант на мястото на липсващия зъб.

Металокерамичен мост в областта на долните фронтални зъби - понякога при по-силна атрофия на костта в такива случаи възникват затруднения. Необходимо е зъботехникът да изработи много дълги зъби, които да достигат до нивото на алвеоларния гребен. При такива зъби обаче естетиката никак не е добра - някои автори говорят за зъби тип "клавиши на пиано". Много зъботехници успяват да имитират зъбни корени, при което естетиката е доста по-добра.

Адрес на нашата практика    Избелване на зъби       Зъбни импланти    Композитни материали    Зъболекар в Пловдив    Метални корони

Стари керамични корони на двата горни дентрални резеца, изработени през 1992 година в Пловдив. Незадоволителна естетика - в много участъци прозира опакерна маса, формата на зъбите не е добра. На горния страничен резец вляво е изработена керамична корона, при която естетиката е по-добра.

Вход във форума за пациенти    Инженерно - технически отдел    Електронен магазин за материали

Металокерамичен мост, изработен върху имплантатни надстройки. На зъба вляво се вижда малък участък от металния скелет, върху който няма керамика. На това място зъботехникът оставя дълъг метален щифт, за който държи скелета с пинсета и нанася отгоре керамика. След последното изпичане щифтът се срязва и остава този участък без керамика върху него. При имплантатите понякога разположението на импланта не съвпада с мястото на липсващия зъб, както е в случая с имплантата вдясно. Там имплантатът е поставен по-дистално от липсващия премолар - така се избягва нараняването на корена на зъба пред импланта, а и се осигурява необходимото разстояние между тях. Ако имплантът е много близо до естествения зъб, има голям риск от резорбция на костта между тях - поради компресията, която се получава при завинтване на имплантата.

Къси зъбни пънчета на горни фронтални зъби. Поради това металокерамичната коснтрукция, която е изработена върху тях, се разциментира много често.

Същият клиничен случай - на третия зъб горе вляво дори щифтът многократно се е изваждал, когато конструкцията е падала

Наложи се старите щифтове да се отстранят и да се почисти вторичният кариес до здраво

Синус лифтинг    Зъболекар в Пловдив    Блендкорони     Изцяло керамични констукции

Поставиха се нови щифтове, в случая от фибростъкло. Фибростъклените щифтове осигуряват отлична възможност за изграждане на силно разрушени зъби

Пънчетата се оформиха с околовръстен праг и по-голяма дължина, за да осигурят достатъчна повърхност за задържане на новите корони

Новите корони са циментирани върху зъбните пънчета. Решихме да изработим отделни корони, което в случая е по-удачно - няма нужда от стабилизация на зъбите, тъй като те така или иначе са стабилни. Естетиката е доста по-добра, сравнено с короните в блок. Оралната хигиена се поддържа много по-лесно - между отделните корони лесно преминават междузъбни конци и плаката между зъбите се отстранява много по-бързо и ефикасно. Пациентът винаги е имал диастема (разстояние между горните два централни резеца), поради което и новите корони бяха изработени по този начин. Гингивалните амбразури (триъгълните пространства в основата на зъбите, в които се намества венечната папила) са изразени повече, отколкото е необходимо, което не се възприема добре от повечето пациенти - през амбразурата преминава въздушна струя, която създава дискомфорт, а в много случаи може да бъде и причина за говорен дефект. Поради това е необходимо зъботехникът да изработва короните и мостовете винаги върху два модела - единият служи за възпроизвеждане на контура на венеца, тъй като зъботехническите технологични методи изискват да се изреже целият гипс около праговете - т. нар. радиране - за осигуряване на добра видимост в областта на прага. Единият гипсов модел се радира и служи за ажустиране на конструкцията в областта на прага, а другият не се радира и служи за възпроизвеждане на контура на короната спрямо зъбния венец. 

Керамични вставки

Корони на двата горни централни резеца

Корона на горния ляв централен резец. Недобър цвят - изглежда малко по-жълта от съседните зъби. С течение на времето обаче естествените зъби на пациента пожълтяват, а керамиката запазва цвета си. Поради това в този случай най-вероятно след няколко години цветът на короната ще съвпадне идеално с цвета на останалите зъби - поради това пациентът изобщо не пожела изработването на нова корона.

Композитни материали    Ецване  Свързваща система     Синус лифтинг    Зъболекар в Пловдив

Зъбите са подготвени за изграждане, повечето от тях са разрушени на ниво корен

Ляти щифтови пънчета - пинлеи

Ляти щифтови пънчета, които ще се използват за основа за изработването на металокерамичен мост

Прекалено много отсепарирани долни фронтални зъби, което също може да стане причина за говорен дефект

Долни фронтални зъби тип "клавиши на пиано", за които стана въпрос по-горе. В този случай ясно се вижда за какъв тип моделаж става въпрос

Сравнително по-добър моделаж на долните фронтални зъби

Стар мост - метал с естетична инкрустация от пластмаса. Естетиката не е задоволителна - на много места ръбовете на пластмасата са се отчупили и се вижда метал. Освен това ръбовете на короните са много дебели и дразнят зъбния венец около зъбите - мостоносители. Препарацията е безпрагова и това налага подмяна на конструкцията с нова. Естествено, пациентът пожела да се изработи металокерамичен мост, който осигурява по-добра естетика и има по-голяма трайност с течение на времето. Керамиката се фрактурира много по-рядко от пластмасата и връзката метален скелет - керамика е много по-здрава.

Зъболекар в Пловдив    Керамични вставки    Директни възстановявания    Блендкорони  Антибиотици    Изцяло керамични конструкции

Прагово изпиляване на зъбите за новата конструкция

Новата конструкция е изработена. Пациентът решително отказа корекция на ръбцовата захапка - въпреки многократните предупреждения от страна на зъболекаря и зъботехника. Ръбцовата захапка при металокерамичните конструкции представлява голям риск - много често режещите ръбове на короните се фрактурират и се оголва металният скелет, което тотално компрометира естетиката.

Добро конструктивно решение при атрофия на костта в областта на долните фронтални зъби - с помощта на розова керамика е изработена имитация на зъбен венец. Такава розова керамика представлява добро решение при силна атрофия в областта на долните фронтални зъби, което се получава сравително често. При единични зъби розовата керамика не дава добри резултати; при множество липсващи зъби обаче (както в случая са три) розовата керамика често представлява най-доброто възможно решение за възстановяване на дефекта. В областта на горните фронтални зъби розовата керамика дава отличен резултат.

Изключително труден случай - асиметрична атрофия на костта в областта на горните фронтални зъби. Липсващи два зъба - горен централен и страничен резец вдясно. На мястото на липсващите зъби са поставени два зъбни импланта, които на тази снимка вече са с поставени имплантатни надстройки.

И накрая - един случай, който показва голямата трайност на металокерамиката, в случай че е изработена съгласно натрупания вече световен опит, който датира от няколко деситилетия. На горната снимка са показани металокерамични корони на жена на възраст 82 години, изработени преди 31 години, когато жената е била на възраст 51 години. Не се заблелязват никакви промени по керамиката - няма пукнатини, участъци с начупена керамика, оголени коренови повърхности и изобщо протезната конструкция си е функционално годна. Налице е леко изразено възпаление на гингивата, но според пародонтолозите то се наблюдава при около 80 % от хората с естествени зъби, какво остава за протезни конструкции... Интересното е друго - колегата, който е изработвал короните, е изпилил зъбите на пациентката с околовръстни прагове - нещо, което в онези времена се е правело изключително рядко. Снимката е правена през 2007 година, което означава че конструкцията е изработена през 1976 година - точно в годината,  в която е роден д-р Венцеслав Ралев. По това време са се изработвали основно корони и мостове по системата "Адапта", а металокерамиката е била космическа технология от един друг свят, зад Желязната Завеса. Вероятно пациентката е била съвсем не случаен средностатистически човек от народа през далечната 1976 година...