Бленд корони

Схема на прагова корона с естетична пластмасова инкрустация - така наречената бленд корона. Бленд короните в миналото са били едни от малкото естетични зъбни възстаноявания. При тях се изработва метална част, която възстановява по-голямата част от зъба, и естетична пластмасова инкрустация. Точно тази пластмасова инкрустация е основният проблем при блендкороните - тя се задържа към метала чисто механично, както е показано на схемата горе, и след време пада. Задръжката се осъществява с помощта на метални перли, между които навлиза пластмасата и не се отделя от метала. В областта на дъвкателната повърхност е необходимо да има защита над пластмасовата инкрустация - вижда се как тя се оформя като козирка, която е разположена над жълтата пластмаса. В случай че този защитен пласт липсва, под действие на дъвкателните сили инкрустацията много бързо се отделя и пада.

Възможно е години наред пластмасовата инкрустация да не създава никакви проблеми, при което материалът поема течности, пигменти, зъбна плака и се оцветява, понякога доста силно. Възможни са фрактури на ръбовете в местата на свързване, при което естетиката отново се компрометира и задръжката на плака се увеличава. Поради всички тези недостатъци блендкороните в днешно време се изработват все по-рядко.

Бленд короните започват да се изработват в началото на 70-те години на ХХ век, когато системата Адапта е въведена във Федерална Република Германия - малко на Изток от Рая. До този момент не е имало технологична възможност да се изработи лята метална корона върху изпилен зъб или точността на тези корони е била доста ниска; с въвеждането на полиетиленовото фолио обаче точността на тези корони рязко се подобрява. Преди въвеждането на системата Адапта основните корони, които са се изработвали, са били щанцованите корони. При необходимост от естетична инкрустация (предимно в областта на горните фронтални зъби) тя е била поставяна по така наречения прозоречен метод - пробиване на вестибуларната повърхност на короната и апликация на пластмаса отгоре, при което пластмасата навлиза в отвора и отново се задържа чисто механично. Надеждността на подобна ретенция е още по-ниска, поради което бленд короните представляват значителен технологичен напредък за времето си.

През 90-те години на ХХ век започва изработката на бленд корони с керамична естетична инкрустация. Такъв подход има единствено финансови съображения - зъботехническите лаборатории изискваха по-ниска цена за керамичен бленд в сравнение с цената за изработка на цялостно керамично покритие върху металния скелет. Проблем представлява границата керамика - метал - в тази област инкрустацията завършва под остър ъгъл и обикновено много скоро се фрактурира. Това отново води до нарушена естетика, механично дразнене върху езика и задръжка на зъбна плака. Поради това в днешно време керамични бленд корони почти не се изработват.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    Метални корони    Изложение в Дубай    Повдигане на захапка    Академия Родопи

www.ralev-dental.bg    Директни възстановявания    Металокерамика    Зъболекари в България    Семинар в София

Запишете си час за безплатен преглед и консултация на телефон 032 642056. Адресът на нашата практика можете да видите тук...

Можете да задавате въпроси в нашия форум или на електронен адрес office@ralev-dental.bg, arif@ralev-dental.bg или lazarevski@ralev-dental.bg

Блендкорони, които пациентът е носил около две години. Виждат се недостатъците на тази технология - отчупват се фрагменти от пластмасовата инкрустация, в някои участъци прозира метал, налице са пукнатини и промяна в цвета на възстановяването. Поради всички тези недостатъци в деншно време блендкороните се изработват все по-рядко; единственото предимство на блендкороните пред металокерамиката е тяхната ниска цена, но на пазара се предлагат все повече керамични маси с доста конкуретна цена, поради което много зъботехници предлагат изработка на металокерамични корони и мостове с цена, съвсем малко по-висока от тази на белндкороните. Пластмасата променя цвета си и на много места сивее в областта на зъбната шийка, където обикновено е най-тънка. В материалознанието този процес се нарича имбибиране - просмукване на течности, микроорганизми и зъбна плака в обема на материала, при което се наблюдава промяна в неговите свойства. Променят се цветът, твърдостта, износоустойчивостта и най-вече някои биологични свойства - материалът се превръща в хранителна среда за микроорганизми и започва да отделя силна и неприятна миризма. При повечето съвременни дентални материали не се наблюдава процес на имбибиране - металът, циркониевата керамика и металокерамиката на практика не поемат никакви течности. Пластмасите обаче имат свойството да имбибират.  

Терминът бленд корона означава смесена корона - като материал за изработката на тези корони се използва пластмаса и метал, а понякога и керамика и метал. Именно поради това короните са blended - смесени. Възможно е да се направи аналогия с някои видове уиски - основно с тези на шотландските производители. Те обичат да смесват поне два вида уиски; понякога се добавят различни гроздови дестилати, оцветители и овкусители, поради което се получава едно доста разнообразно вкусово усещане. По коренно различен начин стоят нещата при ирландските типове уиски - бидейки традиционалисти, ирландците не обичат да смесват вкусове и са големи почитатели на тройната дестилация. Поради това много от ирландските уискита имат вкус на чист спирт. Нашият екип е сигурен че подобна аналогия в термините ще се хареса на много зъболекари от цял свят, а също и на широк кръг колеги от другите медицински специалности.