Повдигане на захапката

Абразията представлява изтриване на зъбните повърхности, което в малка степен е физиологично (атриция), но в по-голяма степен представлява патологично състояние, което вреди на здравето на пациента. Понякога е възможно зъбите да се абразират дори до нивото на зъбния венец, което вече представлява сериозен проблем и изисква комплексно лечение. С напредването на зъбната абразия дъвкателните контакти от точковидни стават плоскостни, площта им се увеличава и това изисква прилагане на все по-голяма сила за стриване на храната - силата се разпределя на все по-голяма площ и за постигане на едно и също дъвкателно налягане се изисква нарастване на силата, която се прилага. Това от своя страна води до хипертрофия на дъвкателната мускулатура - хора с изразена абразия имат мощни масетериални мускули и по това може да се диагностицира абразията още преди пациентът да е отворил устата си за интраорален преглед. От друга страна, хора с конституционално по-силни масетериални мускули прилагат по-големи дъвкателни сили първично, което също води до по-изразена абразия.

Причини за понижаване на захапката:

Запазете си час за безплатен преглед на телефон 032 642056 или 0700 1 52 52 - на цената на градски разговор

Вход в нашия форум    Зъболекар в Пловдив    Цени на зъболекарските услуги    Цени на зъбните импланти    Зъбни импланти

Адрес на нашата парактика

Можете да зададете въпрос и на електронна поща consult@ralev-dental.bg, office@ralev-dental.bg, ralev@dentist.bg, arif@ralev-dental.bg   Крамични вставки    Композит    Свързваща система

Повдигане на захапката в много случаи е възможно да се осъществи само чрез изграждане на всички зъби с композитен материал. Това е една доста трудоемка лечебна манипулация, която изисква доста клинично време, но има същевременно едно много голямо предимство: не изисква отнемане на здрави зъбни тъкани, нито пък девитализация на зъби - нещо, което много често се налага при повдигане на захапаката с помощта на обвивни корони. Понякога се налага само много повърхностно отнемане на зъбния емайл - с цел да се отстранят налепи, замърсявания, повърхностни кариозни петна, флуорни или тетрациклинови пигментации и т.н. След това съгласно адхезивния протокол на композитите се нанасят различни видове свързващи системи и се изграждат зъбите с компзитен материал на необходимата височина. Накрая се извършва артикулиране и полиране на възстановяванията. При добра техника на работа трайността на реставрациите е голяма - от порядъка на десет години и повече - а поправките се извършват изключително лесно. Ползата от това лечение е много голяма - премахва се претоварването на дъвкателния апарат, мускулите не се преуморяват повече и се подобрява рязко дъвкателната ефективност.

По отношение на дъвкателното налягане: нормално е зъбите да се износват по 1 микрометър на година. Всяко по-бързо износване се смята за патологично. Тъкмо то е причина за редица функционални и естетични проблеми – промени в лицето, челюстната става, болки в лицево-шийната област. Намаляването на височината на зъба води до промяна в съотношението и с ширината му, като по този начин става причина за отдръпване и оголване на венеца, както и за различни шиечни кариеси и други дефекти. Трябва да се отбележи, че дори изтриване от 1 мм, което всъщност средно е 10-20% загуба на височината на зъба, е вече значително. Прекомерно дъвкателно налягане, скърцане и стискане на зъби определено е сериозен проблем, за решаването на който е редно да се обърнете към стоматолог за изработване на т.нар. защитна капа (шина) на зъбите, която да носите нощем или понякога денем. Ефектът, както всъщност и при всяко лечение, зависи в голяма степен от готовността на пациента да съдейства на своя дентален специалист и да подхожда отговорно към своето лечение – той трябва стриктно да носи шината. Върху този проблем действат благоприятно релаксиращите масажи, иглотерапията и хомеопатията.

Съвет: Редуцирайте стреса и негативните емоции. Бъдете стриктни в носенето на шината, ако имате такава. Най-добре е да посетите своя зъболекар, за да изясните корена на проблема. Причината за скърцането на зъбите може да се търси и в лошото моделиране на дъвкателните повърхности и блокиращите зъби. Понякога дори само една корона, направена с лошо изчислена дъвкателна повърхнoст, може да отключи вредния навик – скърцане и стискане на зъби.

Блендкорони    Металокерамика    Семинар в София    Нашият екип  Зъбни импанти  Керамични вставки  Лицево-челюстна хирургия

Композит    Ецване