Поставяне на зъбни импланти

През последните няколко десетилетия в цял свят се поставят все повече зъбни импланти. Причина за това е все още широкото разпространение на частичното и тотално обеззъбяване в световен мащаб - според различни епидемиологични проучвания при възраст над 40 години почти няма човек, който да няма поне един липсващ зъб. И тъй като при обеззъбяване качеството на живота на хората рязко спада, е налице стремеж дефектите в зъбните редици да се възстановяват възможно най-бързо и то по възможност с неснемаеми протезни конструкции. Въпреки че поставянето на зъбни импланти е в своята същност инвазивна манипулация, все повече пациенти от цял свят вземат решение да се подложат на подобна оперативна интервенция, тъй като имплантът представлява едно трайно и надеждно решение на проблема с липсващите зъби.

Изваждане на зъбния имплант от фабричната опаковка

Изваждане на зъбния имплант от неговата фабрична опаковка преди поставяне. Добре се вижда имплантатната резба - почти всички зъбни импланти, които намират приложение в световен мащаб към настоящия момент, са винтови титанови импланти. Повече информация за различните видове импланти можете да прочетете в тази секция на нашия сайт. Винтовият имплант има отлична първична стабилност, поради което и успеваемостта при лечението с такъв тип имплант е много висока. В своята фабрична опаковка всеки един зъбен имплант е поставен в стерилна среда при производствени условия, поради което и не бива да се докосва с ръце или да влиза в контакт със слюнка, лигавица или други телесни течности. Единствено кръвта от оперативното поле (от разпробития костен отвор) е добре да бъде първата субстанция, която докосва имплантатната повърхност - тъй като тази кръв съдържа остеобласти и костни морфогенетични протеини. Следва да се има предвид че имплантатната повърхност е силно награпавена при производствени условия и следователно има много голямо повърхностно напрежение - силно чувствителна е към всякакви замърсявания. 

Зъбни импланти

Ако желаете безплатен преглед, консултация и изготвяне на лечебен план, обадете се на телефон 032 642056

Нашата дентална практика се намира  в град Пловдив - Ралев Дентал АД, ул. "Любен Каравелов" 9Б

Адресът на практиката можете да видите в тази секция на нашия сайт...

От сряда до петък д-р Венцеслав Ралев работи и в град Сливен - в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД

Отговаряме и на запитвания по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg, ceo@ralev-dental.bg, ralev_dental@abv.bg

Завинтване на импланта в костта

Завинтване на зъбния имплант в костните тъкани. Резбовите съединения осигуряват отлична първична стабилност; при зъбните импланти има обаче и вторична стабилност, която се дължи на апозицията на нова костна тъкан около импланта, като при безпроблемно протичане на оздравителния процес за около три месеца завършва процесът на остеоинтеграция. За това е необходимо зъбният имплант да бъде завинтетн в костта с оптимален торк (въртящ момент), особено при някои имплантатни системи с по-агресивна резба. Ниският торк обикновено не представлява проблем, освен ако няма комбинация от прекалено ниски стойности (1 - 2 N/cm) и по-голяма по обем костна пластика - тогава силно нараства вероятността от ранни провали в лечението. Високият торк определено е проблем - граничните стойности са около 40 - 45 N/cm, като над тези стойности в резултат на компресията на костните тъкани се нарушава тяхното кръвоснабдяване и силно нараства вероятността от некроза с последваща дислокация (падане) на зъбния имплант. При торк от порядъка на 30 - 35 N/cm и по-голям размер на импланта може да се осъществи имедиатно натоварване или дори натоварване в най-критичния период - 6 - 8 седмица след поставяне на зъбния имплант.

Лечение с импланти

Зъбни импланти с костен дефект около тях

Зъбни импланти с костен дефект около тях - зъбна алвеола след екстракция на зъба и имедиатно имплантиране. За да бъде успешен един зъбен имплант с течение на времето, той трябва да бъде заобиколен по цялата си дължина и диаметър от костни тъкани с дебелина поне два милиметра; освен това меките тъкани (основно кератинизирана гингива) следва да бъдат с дебелина също от порядъка на два милиметра и височина поне три милиметра - като височина се има предвид разстоянието от преходната гънка до гингивалния ръб. Ето защо при поставянето на всеки един зъбен имплант следва да се проведат процедури по увеличаването на костния обем (костна аугментация или костна пластика) в случай че този обем е недостатъчен. Само по себе си поставянето на зъбни импланти не представлява техническа трудност и всеки един зъболекар с повече клиничен опит може да го извърши без проблем; процедурите, свързани с костната пластика обаче, понякога изискват значителни теоритични познания и практически опит, като успеваемостта им може силно да варира в зависимост от тези фактори.

Зъбни импланти с керамичен гингивален пръстен

Поставяне на зъбни импланти по открит способ - след отпрепариране на мекотъканни ламба. Имплантите са от системата TBR - Франция, с която нашият екип започна да работи през 2006 година. Вижда се циркониевият пръстен в областта на имплантатната шийка - той осигурява по-добра естетика на меките тъкани. Същевременно кератинизираната гингива има способността да сраства към циркония, което осигурява така нареченото маргинално запечатване - формира се стабилна мекотъканна бариера, която предпазва от инвазия на микроорганизми в дълбочина.

Зъбни импланти с гингивооформителни винтове

Поставяне на гингивооформителни винтове (сулкусформери) върху зъбните импланти

Зъбни импланти с поставени надстройки

Поставяне на имплантатни надстройки върху вече остеоинтегрираните зъбни импланти. Върху надстройките се изработват съответните протезни конструкции - единични зъбни корони или мостове, в по-редки случаи - снемаеми зъбни протези. Горните фронтални зъби са най-видимата област от човешкото съзъбие, поради което и при тях е необходимо да се осигури по възможност по-добра естетика. През последните десетилетия в специализираната литература се говори за бяла и червена естетика - бяла е естетиката на твърдите зъбни тъкани (емайл, дентин и цимент), а червена - естетиката на меките тъкани (прикрепена и неприкрепена гингива).