Зъбни импланти

Настоящата уеб-страница се поддържа от екипа на дентална практика "Ралев Дентал" АД, а автор и редактор на повечето описания е лицево - челюстният хирург д-р Венцеслав Ралев. Ако желаете да се свържете лично с него, можете да се обадите на телефон 0888 646003 или 032 642056. Прегледът, консултацията и изготвянето на лечебен план са напълно безплатни. Повече информация за цените на зъбните импланти има в тази секция на нашия сайт... Можете и да отправите запитване по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg, ceo@ralev-dental.bg или ralev_dental@abv.bg

Зъбният имплант е изкуствен корен, който се присажда (имплантира) в костта и служи за задръжка на снемаема или неснемаема протезна конструкция. Понятието имплант включва всяко едно медицинско изделие, което се поставя в човешкия организъм (имплантира - от латински implantatio - засаждане). Според класификацията на Изпълнителната Агенция по Лекарствата на Република България има пасивно имплантируеми и активно имплантируеми медицински изделия - втората група включва най-вече кардиологичните пейсмейкъри и някои импланти, които излъчват хормони. Първата група, на пасивно имплантируемите медицински изделия, включва зъбните импланти и огромна група други видове импланти, които се поставят в човешкия организъм с определена цел - силиконови импланти за уголемяване на бюст, стабилизиращи пластини за фрактури, съдови протези, конектори за кръвоносни съдове, дренажни приспособления, различни стомашни пръстени и какво ли още не - от най-дълбока древност хирурзите се опитват да поставят всякакви предмети интракорпорално на пациентите си. При по-задълбочен анализ обаче става ясно че очевидно няма абсолютно пасивно медицинско изделие - ако то е такова, с каква цел бихме го имплантирали в тялото на пациента? Така че на практика всички импланти попадат във втората група - активно имплантируеми медицински изделия. За територията на всички държави от Европейския съюз тяхното приложение се регулира от Евродиректива 93/42/ЕЕС за медицинските изделия.

От епидемилогична гледна точка със сигурност най-често в организма се поставят импланти поради липсващи зъби - точно поради това в по-тесен смисъл при споменаването на понятието имплант повечето хора разбират именно зъбните импланти. Те са придобили най-масово приложение от всички импланти в световен мащаб, тъй като обеззъбяването в миналото е било съществен проблем; в днешно време различни профилактични програми успяха донякъде да намалят честотата на този проблем, но той все още съществува в особено големи размери, и не се очаква в близко бъдеще да бъде елиминиран в световен мащаб. На възраст след 45 - 50 години рядко се среща човек, при който да няма липсващи зъби - това важи и за най-развитите страни, и за растящите икономики, и за страните от третия свят. Всички методи за протезиране без поставяне на зъбни импланти снижават доста качеството на живота на пациента или са небиологични - снемаемите протези са чужди тела с голям размер, нестабилни са и изискват доста специфична поддръжка, а неснемаемите зъбни протези (мостове) изискват препарация на зъбите, ограничаващи дефекта. При разрушени от кариес зъби това не е съществен проблем, но при интактно съзъбие изпиляването на един здрав зъб за обвивна корона или друг мостокрепител води до разрушаване на здрави тъкани, които никога не се възстановяват до края на живота на пациента. Поради това от началото на XXI век имплантологията преживя своеобразен бум в световен мащаб. 

Зъбни импланти

Какво точно представлява зъбният имплант? Както вече стана въпрос, това е изкуствен корен, който се поставя в челюстната кост и служи за закрепване на корона или мостокрепител. На схемите горе и долу са означени четирите части на всеки един зъбен имплант - най-общо това са короната или мостокрепителят (ознчен с цифрата 1), имплантатната надстройка (2), шиечната част (3) и вътрекореновата част на импланта - 4. Разбира се, тези части съществуват при винтовия титанов имплант, а при другите типове импланти са модифицирани по различен начин, но следва да се има предвид че около 99 % от всички зъбни импланти, които се поставят по цял свят, в момента са винтови титанови импланти, и то предимно двучастови.

Зъбните импланти се предлагат в различни разновидности, всяка от които е подходяща за съответната клинична ситуация. Повече информация за класификацията на зъбните импланти можете да получите в тази секция на нашия сайт. Повечето дентални лекари по света обаче се ориентират към титанов имплант с награпавена повърхност и винтова резба, който се състои от две части - имплантатна надстройка и вътрекостна част (платформа). Всички зъбни импланти се произвеждат в различни размери - тъй като костният обем е различен в различните части на челюстите. В областта на имплантологията обаче е изключително валидно правилото "Размерът има значение" - колкото по-голям е имплантатният размер, толкова по-трайно и надеждно е лечението със зъбни импланти. Това се дължи на факта че по-големият зъбен имплант контактува с костта в много по-голяма площ, от което произтичат редица предимства. По-голямата площ осигурява по-малко налягане при предаване на дъвкателните сили, поради което е много по-малка вероятността да се стигне до костна резорбция - известно е че малките сили стимулират костта, тя синтезира повече колаген и се минерализира допълнително, докато големите сили, концентирани върху малка площ (повишено налягане) водят до резорбция на костта и последваща загуба на зъбния имплант. Освен това имплантатният размер е решаващ при развитието на периимплантит - ако имплантът е с малка дължина и ширина и известен обем от костта се загуби като резултат от възпалението, останалият обем може да не е достатъчен за надеждната задръжка на импланта. Обратно, ако имплантът е с голям размер, дори и костна резорбция с дълбочина 6 - 7 милиметра няма да окаже съществено влияние - така или иначе, имплантът контактува в достатъчна площ с останалите здрави костни тъкани и задръжката му е надеждна и трайна.

През последните няколко години сравнително широко приложение получиха т.нар. базални импланти - най-вече тези от системата на професор Щефан Иде (Stefan Ihde) от Швейцария, но и други подобни системи. На пръв поглед те имат множество предимства - поставят се бързо и лесно, имат полирана повърхност, която лесно се почиства и трудно развива периимплантити; могат да се огъват, при което да станат успоредни и да не се пилят при изработката на мостове, особено на по-големи конструкции. Всички тези предимства са и най-големите недостатъци на системата - полираната повърхност не осигурява остеоинтеграция на базалните импланти, поради което при тях се разчита единствено на механична стабилност в костта. При множество импланти, които са обхванати от една протезна конструкция и шинирани в блок резултатът би могъл да е задоволителен, но при по-малко на брой базални импланти резултатът обикновено е катастрофален. Нашият екип не успя да открие никакви публикации в специализираната литература относно успеваемостта при базалните импланти и сам по себе си този факт е твърде обезпокоителен; между колеги, които поставят имплантите на Ihde се говори за успеваемост от порядъка на 50 %. За сравнение, успевемостта при класическите винтови двучастови титанови импланти успеваемостта е 95 - 98 % по литературни данни.

Историята на зъбопротезната имплантология е доста богата. От най-древни времена зъболекарите се опитват да имплантират всякакви чужди тела в челюстите на пациентите - това се дължи на факта че обеззъбяването винаги е било съществен проблем, който силно влошава качеството на живот на пациента. Донякъде този проблем може да се реши с помощта на снемаеми протезни конструкции, но истински трайното и сигурно протезиране е това с неснемаеми протезни конструкции - корони и мостове. За тяхната изработка обаче е необходимо да има подходяща основа в костта - зъбен корен, или ако липсва такъв - зъбен имплант от различен тип и конструкция. Точно поради това денталните лекари винаги са имали голям интерес към областта на имплантологията. В Централна Америка е открит череп на пациент, в долната челюст на който е разположено здраво остеоинтегрирано чуждо тяло с минерален произход (вероятно от някакъв тип камък) и с форма на зъбен корен - това към момента представлява първият официално документиран зъбен имплант, поставен в челюстта на пациент.

Зъбни импланти - схема

Ако желаете час за преглед и консултация, можете да си запазите такъв на телефон 032 642056. Прегледът и съставянето на лечебен план са напълно безплатни.

Адрес на нашата дентална практика:

Град Пловдив

Ул. Любен Каравелов 9Б, ет. 5, офис 7

Телефон 032 642056, 0888 646003 - д-р Венцеслав Ралев

E-mail: ralev@dentist.bg, ceo@ralev-dental.bg, ralev_dental@abv.bg

Зъбни импланти

Зъбни импланти, поставени в долночелюстна кост - четири месеца следоперативно. Вижда се леко уплътнение на костта на някои места около шийките на зъбните импланти - на тези места се е наложило да се увеличи костният обем (костна пластика или костна аугментация). Всъщност, костната тъкан е тази, която има най-голямо значение от всички тъкани в организма за съвременната имплантология и с развитието на имплантологията в научните среди започна и бурно развитие на костната тъкан във всяко едно отношение - структура, обмяна, методи за увеличаване на обема, методи за предпазване от резорбция и съхрнаяване на витална кост с течение на времето. Извършиха се обширни изследвания на процесите на оздравяване на костта и остеоинтеграцията - а именно, процесът на свързване между зъбния имплант и костната тъкан. Влязоха в употреба всякакви напудрени термини като костно - имплантатен интерфейс, аугментационни протоколи, emergency profile и концепция за ксенографтна тъканна регенерация. Общо взето обаче една област се оказа от ключово значение за успеха на зъбните импланти - областта на имплантатната шийка. Ако един зъбен имплант е обхванат от плътна, здрава и витална костна тъкан с дебелина 2 милиметра в областта на неговата шийка, то прогнозата при този имплант е отлична и той може да се счита за успешен.

Зъбни импланти

Зъбни импланти с изработена върху тях протезна конструкция - десет дни след горната рентенография. Вжно е протезните конструкции върху зъбни импланти да бъдат точни, да могат да се поставят пасивно върху имплантите, без напрежение (т.нар. passive fit - пасивно пасване), и да няма излишъци от цимент, в случай че конструкцията се задържа чрез циментиране. Излишъците от цимент се смятат за причинител номер 1 на периимплантита, съответно за провалите в имплантологията. Поради това и е важно всяка една протезна конструкция върху зъбни импланти да бъде максимално точна, тъй като при неточности излишъкът от циент се почиства много трудно и винаги съществува риск да остане непочистен цимент.

Зъбни импланти

Зъбни импланти с изработени върху тях двучастови циркониеви надстройки. Тези надстройки са индивидуални - те осигуряват препарационна граница на нивото на зъбния венец във всеки един участък, което много подобрява естетикатаи точността на протезната конструкция. Освен това дава възможност за бързо и лесно почистване на излишъците от цимент - както вече стана въпрос, те са най-чест причинител на провалите в имплантологията.

Зъбен имплант с надстройка

Надстройка, поставена връху зъбен имплант и готова за вземане на отпечатък. При необходимост имплантатната надстройка винаги може да се пили с диамантен пилителНашият адрес в град Пловдив

Адрес на нашата дентална практика в град Пловдив

Зъбен имплант преди поставяне

Изваждане на зъбните импланти от тяхната фабрична опаковка

Зъбен имплант при поставяне

Поставяне на зъбния имплант в костта на пациента

Зъбен имплант с костна пластика

Поставяне на импланта в костта на пациента, като предварително е повдигнат подът на максиларния синус. В миналото, някъде през 80-те години на Двадесети век, повдигането на пода на максиларния синус се е считало за нещо, подобно на висш пилотаж в областта на оралната и лицево - челюстната хирургия. Днес това се смята за рутинна процедура с огромна успеваемост - от порядъка на 98 %. Нещо повече, тази процедура се извършва и от много общопрактикуващи дентални лекари и отдавна вече не е специализирана манипулация. Нашият екип извърши за първи път синуслифтинг през 2007 година, а към януари 2018 броят повдигнати горночелюстни синуси надхвърли 750.

Зъбен имплант с корона

Изработена корона върху горен централен резец вдясно върху зъбен имплант

Зъбен имплант

Зъбен имплант от системата Dentium - Южна Корея

Зъбни импланти Neobiotech

Зъбни импланти от системата Neobiotech - също Южна Корея

Зъбни импланти с мостова конструкция

Случай с протезиране на тотално обеззъбени горна и долна челюст. Поставени са зъбни импланти, върху които са изработени мостови протезни конструкции. Случаят е проследен за много дълъг период от време - 12 години, тъй като имплантите са поставени през 2006 година, а горната рентгенография е направена през 2018 година. Налице е минимална костна резорбция в шиечната област на някои импланти - най-вече на горна челюст вляво и вдясно около имплант на мястото на зъб 13. Подобни случаи са доказателство за това че зъбните импланти са едно трайно и надеждно лечебно средство при дефекти на зъбните редици във всякакви конфигурации. В световен мащаб дори се срещат документирани случаи за протезиране върху зъбни импланти, което е осъществено преди 60 години и продължава да бъде функционално годно - стига да се спазва съответната устна хигиена и да се вземат своевременни мерки при възникване на усложнения от всякакъв тип. Поради това лечението с помощта на зъбни импланти вероятно ще се прилага още поне няколко десетилетия в областта на денталната медицина.