Имплантатен размер

Абсолютно всички имплантатни системи се предлагат от производителя в различни имплантатни размери - с различна дължина и с различен диаметър на вътрекостната платформа. Това се дължи на факта че различните хора имат различна анатомия - някои са с по-масивни костни тъкани, а други - с по-малък костен обем. И тъй като за дългосрочната успеваемост в имплантатното лечение е необходимо имплантът да бъде поставен изцяло в обема на костната тъкан, е логично да има имплантати с различен размер за различните протезни полета. От клинична гледна точка възниква въпросът - ако все пак имаме достатъчно обем костна тъкан, какъв имплантатен размер да предпочетем? По-малък или по-голям имплант при равни други условия? Един от любимите филмови персонажи на нашия екип е учителят Йода от сагата "Междузвездни войни". Въпросният джедай е изказал една сентенция, която е приложима с пълна сила в областта на имплантологията: Само ситите изпадат в крайности! Разбира се, има се предвид не наядените хора, а тези, които са се поддали на Тъмната Страна на Силата и са започнали да вършат зли дела - като първият от тях е ситският лорд Палпатин, който впоследствие застава начело на Империята. Какво общо има всичко това с поставянето на зъбни импланти - прочетете нататък...

Импланти с различен размер

Фигура 1 - разпределение на дъвкателното налягане

Очевидният отговор на горния въпрос се вижда достатъчно ясно на схемата фигура номер 1. По отношение на механичното натоварване на костта зъбният имплант с по-голям размер има несравнимо по-добра прогноза и се понася значително по-добре от организма. Ключово значение в този случай има налягането, което имплантът оказва върху костта - от физична гледна точка налягането представлява разпределението на сила с определен размер върху единица площ. Зависимостта е обратнопропорционална - колкото по-голяма е площта, върху която въздейства силата, толкова по-малко е налягането и обратно. При по-малка площ сила с равна големина въздейства повече и налягането е по-високо - подобни принципи се вземат под внимание в много области на човешката дейност - от самолетостроенето през конструирането на високопроходими автомобили до обработката на метали с хидравлична преса. Значение има и един биологичен аспект от строежа и обмяната на човешката костна тъкан - налягане до една определена стойност има стимулиращ ефект върху обмяната в костта, а над една стойност силовото въздействие вече придобива патологичен характер - стига се до дистрофични процеси с последваща костна резорбция. И ако въпросната костна тъкан обгражда един зъбен имплант, резултатът е ясен - имплантатът постепенно се разклаща и пада. Всичко това се има предвид в много области на медицината - травматология, реконструктивни намеси върху костните тъкани, и разбира се, имплантология. Така например при имобилизацията на фрактури ранното функционално натоварване води до по-бърза консолидация на фрактурните фрагменти и до образуването на по-здрав и по-плътен калус. Същото важи и за областта на имплантологията - ранното натоварване на зъбните импланти стимулира обмяната на костта и около импланта се образува по-плътна и по-здрава костна тъкан - стига, разбира се, да се спазват определени принципи при планирането и изпълнението на всеки един клиничен случай. При фрактурите за ранното функционално натоварване е необходимо адекватна и стабилна имобилизация на фрактурните фрагменти - задължително по метода на откритата репозиция, с дълги и стабилни пластини за остеосинтеза, по възможност повече на брой и с повече винтове. При имплантите от ключово значение е постигането на добра първична стабилност - логично е че при наличие на подвижност не само че не може да се осъществи ранно натоварване, но и силно нараства вероятността от провал в лечението. Има обаче и доста други фактори, които са от значение за ранното или имедиатно натоварване и са описани подробно по-долу в настоящото изложение. Един от тях е имплантатният размер.

Зъбни импланти    Българският имплантологичен портал    Зъболекар в Пловдив    Цена на зъбен имплант    Гутаперча

Костна резорбция при имплантите с различен размер

Фигура 2 - значение на имплантатната дължина по отношение на успеваемостта в имплантологията. Повечето автори в специализирната литература са единодушни - над определена дължина няма съществено значение колко точно е дълъг един зъбен имплант. Затова и повечето съвременни имплантатни системи не предлагат зъбни импланти с по-голяма дължина от 14 милиметра; при имплантатната система Neobiotech най-дългият имплант е с 13 мм. дължина. За сравнение - първата винтова имплантатна система (Брьонемарк) е включвала зъбни импланти с дължина дори до 18 милиметра. Някои съвременни имплантатни системи, които предлагат решения от типа "Всичко-върху-четири" и до ден днешен предлагат имплантатни платформи с такава дължина - например системата Nobel Biocare. Всичко това обаче е валидно за идеалния случай, при който няма никаква резорбция в шиечната област на импланта - той е плътно срастнал с костта и е заобиколен навсякъде със стабилна костна тъкан с диаметър поне 2 милиметра. Тогава дори и имплант с дължина 8 милиметра е в контакт с костните тъкани в достатъчно голяма площ, за да осигури стабилен резултат с течение на времето; това важи обаче повече за единична корона, а не за мостова конструкция - последната натоварва доста повече импланта по чисто механичен начин и поради това изисква импланти с по-голяма дължина. Въпросът с оптималната дължина на импланта, който ще се използва за мостоносител, все още не е достатъчно проучен - има различни схващания, като общо взето има единодушие по една точка - по възможност трябва да се осигурят по-голям брой зъбни импланти - мостоносители. Най-добре е един имплант да носи един зъб, което от своя страна ще доведе до допълнителни проблеми - разполагането на много на брой импланти един до друг може да доведе до влошаване на кръвоснабдяването на костта между тях с последваща костна резорбция - нещо, което се явява в най-лошите сънища на всеки дентален лекар, работещ в областта на имплантологията.

Клиники за зъбни импланти    Титаниеви импланти    Зъбни импланти - цена

Краен резултат при лечението с импланти с различен размер

Очевидно е че дори и при значителна костна резорбция прогнозата при един имплантат с по-голям размер е значително по-добра. Дори и да се формира вертикален костен джоб до половината от имплантатната дължина, все още има достатъчно площ на остеоинтеграцията, която да здържа стабилно импланта в костната тъкан. След съответните лечебни мерки за стациониране и дори пълно излекуване на периимплантита подбен имплант остава функционално годен и може да служи още дълги години на пациента. В най-общия случай оперативните интервенции за лечението на периимплантита са доста по-леки и оздравителният процес е доста по-бърз и безболезнен при един периимплантит, отколкото при поставянето на един нов зъбен имплант - особено при двуетапните методи, при които вместо една операция се налагат две през различен период от време.

Видове зъбни импланти    Синуслифт

Значение на имплантатната ширина

От особено голямо значение е имплантатният диаметър - на горната схема той е означен с буквите А и В от латинската азбука. При широките импланти има съответно по-голям диаметър, отколкото при тесните - А > В. Това осигурява една доста по-голяма устойчивост спрямо косо и напречно действащите сили - вижда се проекцията на вектора на силата. Тъй като дъвкателните сили много рядко са ориентирани строго по надлъжната ос на зъбните импланти, това е определено от значение - широките импланти са много по-устойчиви на тях спрямо зъбните импланти с малък диаметър. Тази тенденция е особено силно изразена за по-дълъг период от време - по литературни данни широките импланти се засягат много по-рядко от периимплантити и процеси на костна резорбция. 

Принципно няма проблем да се поставят зъбни импланти с наистина голям размер - което и се прави понякога на практика. Някои имплантатни системи предлагат доста широки импланти - с диаметър дори до 9 милиметра. Дължината на зъбния имплант може да бъде също много голяма - така например зигоматичните импланти достигат дължина 40 и дори 50 милиметра - което е равни на 5 сантиметра и представлява един наистина много голям размер. Подобен размер позволява една цяла мостова протеза от 14 зъба (от седми до седми зъб) да се задържа надеждно само от четири или дори от два зъбни импланта. Възникват обаче други проблеми от чисто механичен характер - в някои области (най-вече при имплантатната шийка) се формират зони на напрежение, като това е валидно с особена сила при наличието на висящи мостови тела от три или повече зъба. На горната схема зоните на напрежение са означени с червени звездички. Механичното претоварване може да доведе до фрактура на надстройките, до скъсване на свързващите винтове и до едно особено неприятно усложнение в имплантологията - фрактура на имплантатната шийка. Това налага отстраняването на зъбния имплант, което в много случаи представлява една доста травматична и неприятна оперативна интервенция. Точно поради тази причина е необходимо да се осигурят по възможност повече опори (мостоносители) на една голяма неснемаема мостова протеза - шест, осем или дори десет на брой зъбни импланта - както е показано на долната схема. Тогава рязко намалява честотата на усложненията от механичен характер - логично и закономерно, тъй като претоварване просто липсва. Този принцип е валиден с особена сила при липсата на висящи мостови тела.

При зъбни импланти с по-малък размер имплантатната шийка е доста тънка и опасността от фрактури нараства. Това е още един аргумент в полза на поставянето на зъбни импланти с по-голям размер. Действително, в нашата дентална практика за периода 2006 - 2021 година сме наблюдавали само две имплантатни фрактури, но и двете са на зъбни импланти с най-малкия диаметър - 3.5 милиметра. С нарастването на имплантатния диаметър механичната устойчивост е логично да се увеличава - едва ли в света има фрактуриран зъбен имплант с диаметър от 6 или 7 милиметра. Тъй като анатомичното пространство в областта на челюстните кости е все пак ограничено, не е възможно диаметърът на имплантите да се увличава до безкрайност - не бива разстоянието между съседните зъбни импланти да бъде по-малко от 2 милиметра, тъй като кръвоснабдяването на костта се влошава и отново възниква опасност от костна резорбция. В същото време е добре да има колкото е възможно повече опорни точки за мостовата протеза - особено при тотално обеззъбени челюсти. Поради това е необходимо да се намери един разумен баланс между броя на поставените зъбни импланти и техния размер - в много случаи десет импланта с диаметър 4.5 милиметра ще осигурят доста по-добър и траен лечебен резултат отколкото само четири с диаметър 7 милиметра. Както при повечето ситуации във всяка една област на медицината, балансираният лечебен подход, съобразен с всички анатомични и физиологични особености на човешкия организъм, дава най-добрия резултат в краткосрочен и дългосрочен план. 

За нас