Цена на зъбен имплант

В Дентална практика Ралев Дентал АД се поставят зъбни импланти на цени от 600 лв. Цената на имплантатните надстройки е 120 лева. Работим основно със системата Neobiotech - Южна Корея. Системата е внесена за първи път на българския пазар през 2011 година и по впечатления на нашия екип дава отлични резултати при повечето клинични ситуации. В единични случаи поставяме и имплантати от други системи - Dentium - Южна Корея, TBR - Франция и Nobel Biocare - САЩ. Цените на имплантите на Dentium и TBR са също 600 лева, единствено системата Nobel - Biocare се поставя на цени от 900 лв.

Цената на имплантатните надстройки е 120 лева - за системата Neobiotech, Dentium и TBR. Единствено надстроките на Nobel Biocare са по-скъпи - те са на цена от 350 лева. Металокерамични корони се изработват на цена от 300 лева, а циркониеви корони - на цена от 500 лева. Металните корони върху зъбни импланти или естествени зъби се изработват на цена от 100 лева.

В нашата дентална клиника не се поставят базални импланти. Всъщност те не са толкова лошо протетично решение, но като качества не могат да се сравняват с класическия двучастов винтов титанов имплант. На пръв поглед базалните импланти са едно доста добро решение за протезиране при липса на зъби - поставят се технически лесно, без да се налага отпрепариране на мекотъканни ламба и е възможно да се натоварят бързо. При един по-задълбочен анализ на особеностите им обаче човек бързо стига до извода че те не са толкова добра възможност, особено в дългосрочен план - първичната им стабилност определено намалява с течение на времето, а вторична стабилност изобщо липсва. В доста случаи сме наблюдавали късни провали, около две или три години след поставяне на базални импланти и протезирането върху тях - пациентът губи своята протезна конструкция поради провал в хирургичната част на имплантатното лечение. Имплантите падат и поради това мостът или короните, изработени върху тях, стават напълно безполезни. Това налага започването на лечението отначало и съответно заплащането на неговата стойност отново - в повечето дентални клиники по света гаранционните условия включват корекции в областта на протетичната работа за период от около 6 месеца след циментирането на короната или моста и за хирургичната - около една година след поставянето на зъбните импланти. Дори гаранционният срок обаче да бъде две години, много често провалите в лечението се случват три или четири години след поставянето на базалните импланти - поради спецификата в конструкцията им и някои техни особености, вече споменати по-горе. Нормалният срок на годност на класическите винтови титанови импланти обикновено надхвърля 10 години, така че ценовите предимства в случая са доста ясно изразени. Необходимо е базалните импланти и протезната конструкция върху тях да бъдат поне два пъти по-евтини от двучастовите импланти, за да бъде ценово оправдано поставянето им; дотук добре, но поставянето на каквито и да е зъбни импланти представлява оперативна интервенция, съпроводена с болка, постоперативен оток, дискомфорт и нарушена функция. При провал в лечението за два пъти в рамките на пет години се изисква пациентът да премине два пъти през подобен постоперативен период, негативните ефекти от който понякога надхърлят много повече два пъти по-ниската цена. А и в много случаи след падането на базалните импланти има силно изразена костна резорбция, която не поволява повторното поставяне на какъвто и да било зъбен имплант. Всички тези особености на базалните импланти биха накарали всеки разумен човек да избягва тяхното поставяне - при наличие на толкова други двучастови имплантатни системи.

По отношение на цените на класическите винтови титанови импланти нашият екип от 15 години следва определена търговска политика, която се оказа крайно ефективна и поради това не смятаме да я променяме в обозрим период в бъдеще. Тъй като всеки един от нас чувства денталната медицина като свое призвание, ежедневната клинична работа за нас е удоволствие, а не нещо натоварващо. Според Конфуций е необходимо един човек да си намери работа, която харесва и върши с удоволствие, при което въпросният човек няма да има нужда да работи нито един ден през живота си. Този конфуциански принцип е напълно приложим за всеки един член на нашия екип, поради което рядко можете да видите всеки един от нас в състояние на бездействие или почивка. Поради това през 2006 година, когато започнахме да поставяме зъбни импланти, ние единодушно взехме решение да опрделим една възможно най-ниска цена за поставянето на зъбни импланти - само 600 български лева, което дори и тогава беше една от най-ниските цени на българския пазар. През 2021 година, въпреки натрупаната инфлация в световен мащаб, цената за поставянето на зъбни импланти остава същата. Нещо повече - в бъдеще ние не смятаме да променяме тази цена, тъй като харесваме работата си и единствено когато работим се чувстваме пълноценни и морално удовлеторени. Много често при натрупване на няколко почивни дни един след друг в лични разговори членовете на екипа ни споделят че е време да се започне лечение на някой пациент, който има нужда от нашата помощ - а такива хора ще има още дълго време, тъй като въпреки всички профилактични програми все още има едно доста високо базово ниво на заболеваемостта във всяка една област от медицината. Предвид икономическата ситуация в Република България и въпреки многократните критики към нас от различни колеги, ние решихме да определим една възможно най-ниска цена за поставянето на зъбни импланти и нито за секунда не сме съжалявали за това наше решение. Тази ниска цена позволява лечението да бъде достъпно за много по-голям кръг от хора; протезирането върху импланти осигурява едно много по-добро качество на живота на всеки един пациент, което се възприема като мисия и цел за всеки един член на нашия екип.

Освен това по-ниската цена на услугата води до по-голям брой излекувани пациенти и натрупване на по-голям клиничен опит от страна на екипа - а клиничният опит е нещо безценно за всяка една област от медицината и човешкото познание изобщо. Според много психолози и педагози е необходимо един специалист да извършва една дейност поне 10 000 часа, за да стане наистина добър в нея - това е така нареченото правило на десетте хиляди часа, което се прилага в областта на различни занаяти, научни изследвания, спорта и не на последно място в музиката и изобразителното изкуство. Медицината е отчасти научна дейност, отчасти занаят и изкуство, но предвид сложността на повечето хирургични манипулации спокойно можем да повишим броя часове на 50 000 - едва след изтичането на тови времеви период един имплантолог може да твърди че има някакъв клиничен опит. Така че ниската цена на услугата със сигурност осигурява повече на брой извършени манипулации, което от своя страна е голямо предимство за опита и квалификацията на оператора.

Мнението на много наши колеги по отношение на цените за поставянето на зъбни импланти е диаметрално противоположно на нашето - според тях това е елитарен продукт, който трябва да бъде достъпен само за ограничен кръг от обществото, т.е. за хората с най-високи доходи. Някои доводи на тези дентални лекари не са лишени от основания - за да се научи да поставя зъбни импланти, един зъболекар трябва да се квалифицира в продължение на много години, да посещава курсове и семинари, да чете специализирана литература, като всичко това в много редки случаи е безплатно. Освен това доста от операциите в областта на имплантологията носят значителен риск, могат да доведат до увреждания на пациента с последващи съдебни дела и изплащане на обезщетения - като всички тези медицински, психологически и финансови рискове следва да бъдат калкулирани в крайната цена за поставянето на зъбни импланти. Всичко това звучи логично, но според нас в много по-голямата част от случаите подобни разсъждения са само оправдание за чист мързел, нужда от по-висока оценка от страна на другите, алчност и желание за лесни пари. Възможно е да грешим, но за съжаление наблюденията ни върху психологическите особености на съсловието многократно са потвърждавали правотата на ценовата ни политика.

Ако желаете безплатен преглед и консултация, можете да си запишете час на телефон 032 64206

Отговаряме и на запитвания по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg, office@ralev-dental.bg, ralev_dental@abv.bg

Адресът на нашата практика е:

Град Пловдив

Ул. "Любен Каравелов" 9Б

етаж 5, офис 7

Работно време - от 09.00 до 18.00 от понеделник до петък

Събота и неделя - по предварителна уговорка

Зъбни импланти - повече информация

Зъбен имплант Superline

Зъбен имплант от системата Dentium - серия Superline

Имплантологичният портал на България    Синуслифт

Цена за поставянето му - 600 лв.

Зъбен имплант Neobiotech

Зъбен имплант от системата Neobiotech - серия IS1

Цена за поставянето му - 600 лева

Запишете си час за безплатен преглед, консултация и изготвяне на лечебен план на телефон 032 642056

Нашият адрес в град Пловдив

Адрес на нашата дентална практика в град Пловдив