Снемаеми протези

Снемаемите протези са метод за възстановяване на липсващи зъби, който до скоро се прилагаше много широко при различни дефекти в областта на зъбните редици - основно дистално неограничени. С навлизането на различни съвременни имплантатни системи снемаемите протези се изработват вече все по-рядко. Каква е причината за това? Снемаемата протеза е тяло с голям обем, което се разполага върху лигавицата на обеззъбения алвеоларен гребен и до голяма степен е подвижно. Поради това в литературата се среща и понятието подвижно протезиране, което не е съвсем правилно - има се предвид че протезата е подвижна, т.е. пациентът сам без помощта на зъболекаря може да я изважда от устната кухина, а не че протезната конструкция се движи върху протезното поле. При правилна изработка една снемаема протеза би следвало да лежи напълно неподвижно върху лигавицата, което се постига много трудно, особено ако се изработва такава протеза за първи път. Първоначално лигавицата на пациента е с различна дебелина, има подвижни и оточни участъци, които трудно осигуряват стабилно фиксиране. При носене на протеза постепенно лигавицата се оформя, изравява се и кератинизира, поради което при следващи протези, изработени няколко месеца или години след това поносимостта на пациента е по-добра. До голяма степен снемаемите протези са подвижни върху протезното поле, което е много голям техен недостатък - по време на дъвчене протезата се повдига, под нея навлиза храна и т.н. Освен това чуждо тяло с такъв голям обем нарушава вкусовите усещания и причинява много други неудобства на пациента - различните опорно - задръжни елементи нараняват лигавицата, травмират опорните зъби, разклащат ги, протезата причинява декубитални наранявания, при изпиляване много често става неточна и стабилността се влошава и т.н. Поради това в днешно време снемаемите протези вече се изработват много по-рядко. Неприятен проблем представлява и подпротезният стоматит, който се развива понякога при дълго носене на снемаеми протези - това заболяване изисква понякога доста упорито лечение и е един допълнителен източник на дискомфорт за пациента.

В някои случаи за по-добра стабилност върху протезното поле може да се поставят два зъбни импланта - обикновено в областта на третите зъби. Върху тях се фиксират сферични стави, които служат за допълнителна стабилизация на протезата. При горните снемаеми протези това позволява силна редукция на плаката, която се разполага върху твърдото небце - съответно чуждото тяло става с много по-малък обем, а и силно се подобряват вкусовите усещания на пациента. При долна челюст не е възможна редукция на плаката в осбено голям обем, тъй като снемаемите протези предават дъвкателното налягане все пак върху устната лигавица; рязко се подобрява обаче стабилността на протезата, което е от ключово значение за долните тотални протези. Според някои автори е по-добре да се поставят четири зъбни импланта, но в такъв случай се губи основното предимство на този тип протезиране - ниската цена. При поставяне на още два зъбни импланта (шест върху челюст) вече може да се изработи неснемаема мостова конструкция; в много случаи и само четири импланта са достатъчни за осигуряване на стабилността на един дванадесетчленен мост.

Отпечатъци    Металокерамика    Щифтова корона   Композит

Антибиотици    Керамични вставки     Лицево-челюстна хирургия

За да може да се поставя безпроблемно протезата, е необходимо да има успоредност между зъбните импланти. За щастие производителите конструират ставите така че е възможна конвергенция или дивергенция между техните надлъжни оси от порядъка на 25 - 30 градуса - както е показано на снимката горе. В повечето случаи това е напълно достатъчно; при някои по-несиметрични атрофии обаче е добре да се изработи хирургичен водач, който да осигури успоредност на имплантите в границите на нормата.

За стабилизация на една частична протеза може да се използват различни опорно - задръжни елементи, фиксирани върху наличните зъби на пациента

www.bg-tourinfo.com

Сферични стави, фиксирани върху щифтови пънчета в блок. Сборният пародонт осигурява добра дългосрочна стабилност

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    Зъбни импланти

При липса на всички зъби върху една челюст се изработва тотална протеза; при наличие на малък брой зъби се говори за субтотална

Субтотална протеза с опора сферични стави връху двата долни кучешки зъба

www.bg-dentist.com    www.omegadentabroup.com    www.bg-dentist.eu

Частичните протези пък се изработват при запазени повече на брой зъби. Няма точно разграничение в терминологията - кога една протеза е частична и кога субтотална. Обикновено при запазени един, два или три зъба се говори за субтотална протеза, а при повече на брой - за частична. По принцип снемаеми протези се изработват при липса на задни (дистални) зъби, които биха могли да се използват за мостоносители. Стремежът на всеки един зъболекар по света е да изработи неснемаема протезна конструкция, тъй като при нея качеството на живот на пациента е несравнимо по-добро. Снемаемата протеза има известни предимства - не изисква изпиляване на здрави зъби и хигиената при нея е донякъде по-добра - може да се изважда от устата на пациента и да се измива. При наличие на мостове и корони почистването на зъбите е донякъде затруднено, особено при по-възрастни хора и особено в областта на мостовите тела - под тях се задържат хранителни остатъци и при неподходящ профил на тялото на моста почистването им е почти невъзможно.

При наличие на запазени зъби, които обаче имат корони, могат да се приложат някои доста интересни и иновативни методи за задръжка на частичните протези. Изработват се различни траверсно - ставни елементи, които в миналото се смятаха за висш пилотаж в областта на протетичната стоматология. В действителност тези елементи са сложни, изискват голяма прецизност по време на всички клинични и лабораторни етапи на изработката си не на последно място - сериозни теоритични познания от страна на зъболекаря и зъботехника. Всичко това обаче повишава цената на конструкцията и силно усложнява изработката - налице са много фини елементи, които освен всичко останало трябва да издържат на натоварване в трудните условия на устната кухина. Някъде в края на ХХ век много производители огромно разнообразие от всякакви задръжни елементи за комбинирано протезиране - комбинация от снемаеми и неснемаеми протезни конструкции. Германската компания Bredent например има каталог от 200 страници само за траверсно - ставни елементи - тъй като германската инженерна мисъл е доста напреднала и то особено в областта на механиката. След това, някъде през първото десетилетие на XXI век, вече се наблюдаваше отлив от употребата в практиката на подобни елементи - започнаха да се предлагат евтини и качествени зъбни импланти, които осигуряват едно несравнимо по-добро качество на живот на пациента на сходна или дори по-ниска цена. Поради това в днешно време рядко се прилага комбинирано протезиране - зъбните импланти успяха да се наложат като по-трайно и надеждно средство за лечение на различните дистално неограничени дефекти.

Тотална протеза на долна челюст със сферични стави върху два зъбни импланта. Върху горна челюст е изработена комбинирана протеза - корони в блок в областта на горните фронтални зъби със снемаема протеза в областта на страничните зъби - молари и премолари. Свързващият елемент представлява фрезована кука, която се задържа в областта на канините палатинално в комбинация със сферични стави, разположени дистално на короните на същите зъби. Виждат се тефлонови втулки, които осигуряват повишено триене между елементите на механичната става и в същото време могат да се подменят след известно време при износване. Върху твърдото небце на пациента се разполага лята метална плака - тя има много по-малък обем от пластмасовата плака, механично по-здрава е и освен това се почиства доста по-лесно. Поради изброените по-горе причини обаче днес подобни методи на протезиране намират по-рядко приложение.

Добре се вижда релефът на небцовата плака - зъботехникът се опитва да възпроизведе естествените лигавични гънки на небцето, което в повечето случаи се възприема по-добре от езика на пациента в сравнение с идеално полирания метал. В заключение би могло да се каже че с повишаване на стандарта на живот на населението все по-рядко ще се изработват снемаеми зъбни протези - предимно при пациенти в напреднала възраст, а също и при хора с редица общомедицински контраиндикации за поставяне на зъбни импланти. Същевременно поради напредъка на всички медицински специалности силно се увличава средната продължителност на живота на хората, като освен това все повече хора в напреднала възраст са в отлично здраве и съвсем спокойно се подлагат на оперативни интервенции за поставяне на импланти и костна пластика. Нашият екип е извършвал операции дори върху пациенти на възраст от 90 години. С напредъка и в областта на профилактиката на кариеса и усложенията му, както и на заболяванията на пародонта ще се стигне до все по-рядка загуба на зъби, тъй като това са основните причини за обеззъбяване на хората в световен мащаб. Възможно е след 30 - 40 години малко зъболекари да имат необходимите познания и клиничен опит за изработката на снемаеми протези.