Подпротезен стоматит

В последно време се наблюдава прираст на населението на Земята, особено в интервала от възраст над 65 години. Проучванията показват че населението ще нараства и през настоящето столетие. Очаква се към 2050 година относителният дял на хората над 65 години да бъде около 20 - 25% от цялото население. В тази връзка ще се увеличават и проблемите, свързани с оралното здраве, загубата на зъби и всичко, свързано с носенето на частични и тотални зъбни протези. Ще се увеличават хората които ще носят протезни конструкции (частични или тотални). В резултат ще нарастват и проблемите, свързани с този тип протези. Единствено поставянето на все повече и повече зъбни импланти елиминира тези проблеми, тъй като зъбните импланти осигуряват възможност за премахване на всякакви плакови, скелетирани и други типове снемаеми протезни конструкции.

Появата на стоматити, възпаление на папилата и хроничните кандидози могат да бъдат причинени от протези с несъотвестваща на протезното поле форма, механични травми и лоша хигиена. Процесът на натрупване на плака, зъбен камък и оцветяване е близък до този при естествените зъби. Взаимодействието между плаката и меките тъкани води до токсични резултати. Лошата орална хигиена води до гъбични и бактериални разраствания и не засяга само естетиката (лошия дъх и оцветяването), но и оралното здраве и възможността за успешно носене на протезите. Често възникват и проблеми във връзка с употребата на предписани и непредписани медикаменти, които дават отражение в устната кухина. Рисков фактор за развитието на пародонтити е непрекъснатият стрес на който е подложена по-възрастната генерация. Основните стоматологични проблеми при възрастните хора са:

Тези проблеми се преодоляват чрез:

Значителна част от възрастното население над 40 години носи частични или цялостни протези. Според същите автори поддържането на адекватна орална хигиена при лица с фиксирани и подвижни протези изисква по-специални грижи. Необходима е системна употреба на допълнителни средства като клечки, конци, хидропроцедури, както и свалянето на протезите нощно време и почистването им след всяко хранене.

В повечето страни с добре развита здравна система освен средства за поддържане на хигиена в устната кухина се произвеждат и прилагат средства за поддържане на хигиената и удължаване "живота" на подвижните зъбни протези и ортодонтски апарати. Протезната повърхност, влизаща в контакт с лигавицата на устата не е гладка, а често се наблюдават микрокухини (ямки и шупли), които бързо се запълват с хранителни остатъци, десквамирани епителни клетки, микроорганизми и гъбички.

Сериозните хигиенни проблеми възникващи при носенето на подвижни или фиксирани конструкции в устата не могат да бъдат решени само с употребата на четка и паста за зъби. Много автори считат, че възпалението на лигавицата на устата при лица носещи протези се дължи на лошата хигиена и липса на грижа за протезите. Често се наблюдават случаи на стоматити, предизвикани от непоносимост към материала от който е направена протезата, които се съпровождат с хронично възпаление на тъканите на пародонта под протезата. Използуваните за почистване пасти за зъби, прахове за зъби или готварска сода са неефективни. Наблюдава се отлагане на зъбен камък по протезите и плътен пигментиран налеп. В експеримент е установено, че 20-30 дни след поставяне на нова протеза започва да се отлагат налепи, които не могат да се отстранят ефективно с паста, прах за зъби или сода.

Лицата носещи протези страдат често от възпалително - дистрофична форма на пародонтит. При тях е необходимо да се направи професионално почистване на зъбния камък, кюретаж на венечните джобове, да се приложи медикаментозно лечение (ако е необходимо), да се обучи пациента как да почиства устната кухина и как да масажира венците.

За почистване на подвижни протезни конструкции се използуват препарати, които унищожават микроорганизмите от устната кухина, останали по повърхността на протезите, тъй като дезинфекцията им чрез механично почистване е практически невъзможно. Използуването на такива препарати се налага и поради обстоятелството че непочистената протеза се превръща в своеобразно депо на патогенни и непатогенни микроорганизми, които могат да предизвикат или поддържат възпалителни и други реакции на лигавицата.

Недостатъчното почистване на снемаемите акрилови протезни конструкции е основен етиологичен фактор за развитие на протезен стоматит. При пациенти с подпротезен стоматит, протезите са много по-замърсени в сравнение със здрави протезоносители.

Хроничната атрофична кандидоза е известна още като протезен стоматит. Характеризира се с наличие на зачервяване локализирано в областта под протезите. Може да има ангажиране и на други части от устната кухина като небцето.

При съмнение за хроничната атрофична кандидоза е необходимо да се отстранят протезите и да се направят изследвания за кандида. Диагнозата хронична атрофична кандидоза се среща до 65% от хората със зъбни протези.

www.ralev-dental.bg    Пулпити при деца    www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com


Отстраняването на натрупаната по протезата бактериална плака има голямо профилактично и лечебно значение за пациентите. За тази цел са препоръчани редица средства и режими. Пациентите трябва да почистват протезите добре поне един път дневно и да се използват само препарати за протези. Избелващите пасти за зъби за естествени зъби са не се препоръчват,  защото абразивността им е висока. Комбинацията между четкане и чистене е задължителна. Четкането с четка съобразно профила на протезата и ниско абразивната паста за протези или прах ще отстранят механично плаката и хранителните остатъци. Тези абразивни продукти трябва да се използват внимателно и при определена сила, защото може да се разруши акрилната смола. Четкането трябва да е последвано от киснене на протезите в алкален пероксиден разтвор, след което пак се четкат. Протезите трябва добре да се изплакнат преди поставяне.

Съществуват различни видове фармацевтични форми за почистване на протезни конструкции - таблетки, прахове, разтвори на разредени органични и неорганични киселини, протезопочистващи пасти, ензими. Абразивните препарати са като пасти, гелове или прахове. Основните компоненти са: активни продукти, отделящи най-често кислород или с друг механизъм на антибактериално действие, пълнители, коригенси, консерванти, аромати. Активните съставки са няколко  групи:

Малък е броят на публикувани сравнителни изследвания на почистващото действие на препарати за протези; в различните публикации разликите в методологиите водят до затруднения при сравняването им. Натрупаните данни показват че натрупаната плака се отстранява по-лесно след по малко от 24 часа, като има разлика както между различните търговски продукти, така и в продуктите от една и съща група. Често в рекламите се споменава за кратковременно ефективно почистване, което не винаги отговаря на действителността. Необходимо е провеждането на редица тестове ин витро и ин виво за доказване ефективността на готовата формула.

Начин на употреба

Вечерта препаратът се разтваря в чаша с хладка вода и се потапят почистените преди това с четка протези. На сутринта те се изплакват обилно с вода. Всички груби механични замърсявания трябва да бъдат добре отстранени от протезите преди поставянето им в устата. Контактът с оралните и другите мукозни мембрани може да доведе до сериозни дразнения в устата или химични изгаряния от алкални или киселинни продукти. Всички трябва да се пазят от деца, поради възможността от дразнения на кожата и очите или токсичност при инцидентно поглъщане. Протезите трябва да се дезинфекцират в студен разтвор, а не в топъл, защото може да се получат линейни или обемни деформации на материала.

Адхезиви (лепила) за протези

Хроничната резорбция на костта на горна или долна челюст много често е свързана с използването на протези. За наблюдаване на резорбцията са нужни периодични прегледи. Въпреки че лепилата могат да увеличат дразнимостта, те са необходими за подобряване на свръзката. Прекалено голямото количество лепило размества протезите, което води до наранявания. Адхезивите (лепилата) могат да бъдат пасти или прахове. Те се състоят от материали, които набъбват, превръщат се в гелове и стават вискозни. Към тях могат да прибавят антибактериални продукти (натриев борат или хексахлорофен), консерванти (пропилпарабен), пълнители (магнезиев окис), влагозадържащи и ароматични композиции. Според ADA адхезивите трябва да имат надпис на етикета, които да индикира, че те трябва да се използват временно или под контрол на зъболекар. Съдържат следното предупреждение: "Продуктът е за временна употреба, за осигуряване на по-плътно залепване. Но при неудобни протези могат да съдействат за задълбочаване на заболяването - обърнете се към зъболекар за преглед".

Възглавнички за протези

Те се използват за предпазване от счупване и повреди на протезите. Те променят мястото на протезата, осигурявайки висок натиск, което може да повреди протезата, да предизвика наранявания, да намали дъвкателните функции и естетичния вид. Свързани са и с резорбцията на костта, травми и гингивални възпаления на носещите тъкани. FDA приема за употреба продуктите, които съдържат следното предупреждение: "Само за временна употреба. Продължителна употреба на продукта може да доведе до загуба на костта, последващи възпаления, тумори и инфекции. За употреба само докато може да отидете на преглед при зъболекар".

Пациентите с протези трябва периодично да посещават зъболекар, защото с времето се получават промени, които само зъболекар може да поправи. Пациентите, които чувстват протезите си хлабави или неудобни трябва да посетят зъболекар.