Директни реставрации

Директните реставрации са зъбни възстановявания, които се изработват от зъболекаря директно в устната кухина - затова и се наричат директни. По това те се отличават от индиректните реставрации, които пък се изработват от зъботехник върху гипсов или друг вид модел. В последните години сред съсловието на денталните лекари се оформи течение в силна подкрепа на директните реставрации навсякъде, където това е възможно, в значителен обем и дори и при най-сложната форма на зъбния дефект. За успешните композитни реставрации са ключови качествените материали и артистичните възможности на денталния лекар. Изграждането на зъбите се изучава във факултетите по дентална медицина, но за да се реализира прочетеното е необходим сериозен клиничен опит и съвсем не на последно място - усет за красота, пропорционалност и естетика. Артистичният начин на работа определено има голямо място в ежедневната клинична практика и чрез него могат да се постигнат чудеса, но някои хора (като например д-р Венцеслав Ралев) са по-склонни към точните науки и за тях са разработени някои математически концепции за начина на директна реставрация на човешките зъби. В областта на възстановителната дентална медицина с пълна сила е валидна концепцията DEnTIST = Doctor + Engineer + ArTIST. В своята практика всеки дентален лекар ежедневно се налага да бъде комбинация от медик (в света е възприето обръщението към медиците да бъде доктор, макар че това е чисто образователна степен), инженер и човек на изкуството.

На снимката се виждат обтурации (пломби) които подлежат на смяна - на двата горни централни резеца. На левия резец реставрацията е в лошо състояние, с маргинално оцветяване, променен цвят и отчупени ръбове. Датира от около 12 години. На десния централен резец е налице възстановяване с малко по-тъмен цвят, при което липсва маргинално оцветяване, има обаче леко отчупен ръб вдясно. Пациентката пожела да се подмени и това възстановяване, което датира от около 18 месеца. На горния страничен резец вдясно е налице директна реставрация, която е в добро състояние и датира от 24 месеца. В литературата се срещат различни становища относно това колко точно би трябвало да е трайността на едно директно композитно възстановяване. Има и доста крайни становища - според тях на всеки пет години задължително трябва всички директни възстановявания да се подменят; според други, които се застъпват от повечето автори, едно директно възстановяване трябва да се подменя от зъболекаря само при наличие на показания за това - маргинално оцветяване, промяна в цвета, развитие на вторичен кариес, отчупване на ръбовете или недобре оформени контури на възстановяването. В световен мащаб вече има натрупан огромен практически опит - композитни възстановявания се изработват от над повече от 40 години, като се срещат и такива, които дори и след такъв период от време са в отлично състояние. Към настоящия момент при единични зъби на практика няма ограничения във възможностите на директните реставрации - дори и един зъб да бъде разрушен на ниво корен, изграждането на цялата клинична корона от композитен материал не представлява проблем. Дори е възможно да се изработват тричленни мостове директно в устната кухина на пациента - като мостокрепителите са директни реставрации върху съседните зъби, в случай че те са с кариозни дефекти. При интактни зъби мостовото тяло се изработва от композитен материал, а закрепването му към съседните зъби се осъществява само с помощта на адхезивния протокол, като това закрепване е трайно и надеждно. При липса на два зъба също може да се изработи адхезивен мост, но е необходимо подсилване на вътрешността на мостовото тяло с фибростъклени влакна за шиниране на разклатени зъби.

Запазете си час за безплатна консултация и преглед на телефон 032 642056

Вход във форума за пациенти    Адрес на нашата практика    www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Можете да задавате въпроси и на електронна поща ralev@dentist.bg

Старите възстановявания са отстранени и кариесът е почистен. Необходимо е кариозната маса да се почисти радикално, тъй като при недобро почистване е възможен рецидив на заболяването. В областта на зъбния емайл това става когато оцветеният емайл се почисти до бяло; в областта на дентина е възможно да има радикално почистване дори и при наличието на оцветяване - просмукани пигменти в дентиновите каналчета, които пигменти произхождат от храни, кафе, кола, червено вино и т.н. Деминерализираният дентин е оцветен белезникаво и също не е необходимо да се изрязва - отстранява се само некротичният дентин и инфектираният дентин. При оставяне на некротичен дентин или кариозна маса няма как да подейства свързващата система - нито един бондинг агент не осъществява надеждна връзка с разпаднати материи.

Д-р Лазаревски    Екип от млади зъболекари    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.ralev.bg    Кариес    Д-р Салиф Ариф

Зъбите са изолирани с кофердам

www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.eu    Кариес    Метални корони    Блендкорони    Конгрес в Дубай

Ецване на зъбната повърхност - повече информация за ецването прочетете тук...

Нанасяне на композитния обтуровъчен материал

Избелване на зъби   Кариес

Допълнително оформяне на композита,изграждане на апроксималната страна на зъба.От изключително значение е тя да бъде адекватно изработена,т.е. да се осигури плътен контакт със съседния зъб.

Кариес

Окончателно оформеното възстановяване. Една от важните стъпки е контурирането, финирането и полирането. Това удължава трайността на реставрацията. Добре полираният композит не задържа плака и е много по-малко вероятно да развие вторичен кариес. Освен това не дразни езика на пациента - понякога дори едно минимално ръбче се явява като хроничен дразнител и езикът винаги го опипва, по няколко пъти на част. Това става източник на дискомфот за пациента. Съществуват различни видове композити, които изискват различни техники на полиране - с диамантени импрегнирани гуми в комбинация с полираща паста със съдържание на алуминиев оксид. Когато се полират микрофилни композитни материали, трябва да се използват алуминиево-оксидни полирни гуми, следвани от алуминиево-оксидна полираща паста. Обстойното и цялостно финиране и полиране изискват използване на сетове от финиращи борери, дискове и ленти и полиращи пасти, прилагани в определена последователност.

Схема на кариозния дентин при разрушаване на зъба от кариес. С цифрата 1 е означена същинската кариозна маса - тя се състои от разпаднати белтъчни материи, микроорганизми, хранителни остатъци, киселини, получени от метаболизма на микроорганизмите и т.н. С цифрата 2 е означен инфектираният дентин - при него дентиновите каналчета са изпълнени с микроорганизми и некротични материи, поради което този дентин задължително трябва да бъде почистен. Със спирали, звездички и многоъгълници са означени различните микроорганизми, които причиняват кариеса - те са много видове, тъй като устната кухина на човека е богата на множество микроби. Клинично такъв дентин се усеща като разпаднат с върха на сондата, който потъва в дълбочина при сондиране. Много автори обвиняват тези микроорганизми за основен причинител на вторичния кариес. С цифрата 3 се означава деминерализираният дентин - при него каналчетата са разширени поради действието на киселините, които се получават при метаболизма на микроорганизмите. Такъв дентин може да се остави при подготовката на зъба за възстановяване. При покриване на деминерализирания дентин с подложка той се изолира, а много подложки излъчват флуор, който възстановява минерализацията на дентина. С цифрата 4 се означава т.нар. склеротичен дентин - при него каналчетата са стеснени поради това че организмът се стреми да ограничи дефекта и отлага вторичен (според много автори - третичен) дентин около стените на каналчетата. Такъв дентин се получава при бавно протичане на кариеса, докато при по-бързо протичане (остър кариес) се получава деминерализация и разширени каналчета. Склеротичният дентин представлява добра бариера срещу различни увреждащи фактори по отношение на зъбната пулпа - киселини, термични дразнители, токсични комоненти на някои по-стари обтуровъчни материали и т.н. Поради това склеротичният дентин също не е необходимо да се почиства при реставрацията на зъба. С цифрата 5 на горната схема е означен нормалният дентин, какъвто не се намира в съседство с кариозния дефект.

Директни възстановявания на странични зъби - поготовка на зъбите за възстановяване

www.dentalimplants.bg    Блендкорони    Метални корони

Окончателно оформени зъби - няма достатъчно изразен оклузален релеф, тъй като антагонистите са с абразирана повърхност. Разбира се, винаги е възможно да се моделира релефна дъвкателна повърхност с турбинен наконечник и диамантен пилител след окончателното нанасяне на композита, в процеса на финиране и полиране. Важно е да няма налични предварителни контакти и артикулационни блокажи - дори и при идеално моделирана анатомична оклузална повърхност предварителният контакт бързо ще доведе до лечебен провал.

www.ralev-dental.bg    www.omegadentagroup.com    Крепостта във Видин

Директни възстановявания на горни фронтални зъби - начална ситуация. Налице са фрактурирани ръбове и кариозни оцветявания.

www.maxillofacial.bg    www.oralsurgery.bg    Зъбни импланти

Кариозната маса е почистена - виждат се обширни дефекти

www.caries.bg    www.endodontia.bg    www.parodont.bg    www.ralev-dental.bg

Изолация на оперативното поле с кофердам

Зъбите са ецвани и е нанесена свързващата система - бонд

Реставрациите са завършени. Поради продължителния престой в суха среда зъбите изсъхват и придобиват тебеширенобял цвят - това се дължи на дехидратацията на зъбната повърхност. Материалът изглежда с по-различен цвят и опалесценция

Тебеширенобели петна в резултат на дехидратация.