Пресована керамика

Схема на технологията за изработка на прескерамика - всъщност начинът на изработка на тези конструкции по нищо не се отличава от класическите методи за леене на металите, като единствената разлика е че се отливат различни втечнени минерални съставки. Във вакуумна среда се впръсква разтопена керамична маса в предварително изработена форма - негативен триизмерен модел на необходимата протезна конструкция. Масата се впръсква под налягане, така че да не остават шупли. Технологията е надеждна и получените по този начин протези имат голяма якост на натиск. Якостта на усукване не е голяма, поради което технологията не е удачна за изработка на мостове. Известно е че мостовите тела се натоварват основно чрез огъване и усукване, при което пресованата керамика много бързо се фрактурира.

Прескерамиката обаче има много предимства. На първо място, с нея могат да се изработват конструкции с много малка дебелина - дори под 0.5 мм. не представлява проблем за отливане, като здравината на връзката със зъба дори се увеличава. Причината за това е показана на схемата долу и е изразена в най-силна степен за фасетите, в по-малка за вставките (инлей, онлей, оувърлей) и почти не се наблюдава при обвивните корони. Тази възможност да се отливат тънки слоеве керамика позволява и да се изработват конструкции с минимално отнемане на твърди зъбни тъкани (минимум изпиляване), което е много биологично и премахва до голяма степен вероятността от постоперативна свръхчувствителност. Естетиката при пресованата керамика е отлична - това се дължи основно на липсата на какъвто и да било метал; все пак, има и висока транспарентност и при нужда от покриване на оцветени зъбни тъкани може да възникне проблем - оцветеният зъб прозира през фасетата или короната и променя цвета. Поради отливането от течна керамика трудно се постига преливане на цветове - дори направо си е невъзможно. Ако е необходимо в областта на зъбната шийка цветът да бъде по-тъмен, а към режещия ръб - по-светъл, прескерамиката не е много подходяща за изработка на конструкция от такъв тип. След отливане е възможно да се нанасят оцветители, които да имитират оцветявания по фисури, тютюневи петна, тетрациклинови оцветявания, флуорози и т.н, но все пак еднородно оцветените зъби водят до най-добри резултати при възстановяване с пресована керамика. Керамиката, която се изработва чрез нанасяне, дава много по-добри възможности в това отношение - по простата причина че е възможно нанасяне на маси с различни цветове в различните слоеве на зъба, което дава на практика неограничени възможности за постигане на естетика.

Адрес на нашата практика    Вход във форума за пациенти    Нашият търговски отдел    Избелване на зъби    Електронен магазин за дентални материали

Зъбни импланти    Лицево-челюстна хирургия

Керамични вставки    Композит    Свързваща система    Антибиотици

Схема на зъбна фасета с много малка дебелина. В основата на фасетата се получава опорна точка на действие на сила, която сила се стреми да отлепи фасетата. Когато дебелината е малка, лостовото рамо е късо и няма голяма вероятност за падане на фасетата. При по-голяма дебелина (схемата долу) дължината на лостовото рамо нараства и съответно силата е по-голяма - възможно е възстановяването да падне. Прескерамиката е много удачен материал за изработка на фасети - всъщност, никой друг материал не е удачен за изработка на такива възстановявания. Циркониевите конструкции изискват по-голяма дебелина, а металокерамичните имат дори и метална основа. Съществуват керамични маси, с които може да се изработва чиста керамика без метал само чрез нанасяне, но те нямат задоволителна здравина и поради това не успяха да получат широко разпространение в практиката.

Вход във форума за пациенти    Инженерно - технически отдел

Свързваща система    Избелване на зъби    Композитни материали    Ецване    Синус лифтинг   Изцяло керамични констукции

Фасетата с голяма дебелина създава повишени рискове от разциментиране - поради по-дебелите керамични наслоявания приложението на дъвкателните сили създава ефекта на лост от първи род, много по-рядко на такъв от втори род. Опорната точка на лоста се разполага в най-долната част на прага на фасетата; точката на приложение на силата пък е разположена в областта на оклузалния контакт - обикновено някъде около режещия ръб.

Стар логанов щифт, който е необходимо да бъде премахнат

Поставяне на фибростъклен щифт

Изграждане на зъбно пънче - повече информация за щифтовите изграждания

Зъбът е изпилен и предстои снемане на отпечатък за корона 

Короната е готова и е фиксирана върху зъбното пънче 

Премахнати са две стари металокерамични корони върху двата горни централни резеца 

Зъбите са изпилени заедно с двата горни странични резеца - последните са с големи обтурации с вторичен кариес и пациентът пожела изработката на обвивни корони повече по естетични показания. Разбира се, директните реставрации също биха осигурили чудесен естетичен резултат при този клиничен случай; много дентални лекари предпочитат да изработват всички възстановявания директно в устата на пациента от композитен материал и изобщо не поставят обвивни корони. При този клиничен подход има голям смисъл, тъй като е изцяло биологичен - не се изисква изпиляване на никакъв обем здрава зъбна тъкан. Недостатък е дългото време, което се изисква за престой в денталната клиника - понякога цял един ден, за директното изграждане на няколко разрушени зъба. Поради това методът намира по-малко приложение при нетърпеливи пациенти, които не могат да стоят дълго време с отворена уста, не желаят на дълги манипулации като пилене и финиране - именно поради това и се наложи изработката на обвивни корони в този случай. При двата централни резеца са налице два стари метални щифта - принципно е възможно да се оставят, но много по-добре би било да се поставят нови щифтове от фибростъкло. Металният щифт е възможно да прозира през транспарентната пресована керамика и доянкъде да промени цвета; при по-масивни твръди зъбни тъкани обаче това не се наблюдава. Поради това и оставихме двата щифта без подмяна.