Пресована керамика

 

Схема на технологията за изработка на прескерамика. Във вакуумна среда се впръсква разтопена керамична маса в предварително изработена форма. Масата се впръсква под налягане, така че да не остават шупли. Технологията е надеждна и получените по този начин протезни конструкции имат голяма якост на натиск. Якостта на ускване не е голяма, поради което технологията не е удачна за изработка на мостове. Известно е че мостовите тела се натоварват основно чрез огъване и усукване, при което пресованата керамика много бързо се фрактурира.

Прескерамиката обаче има много предимства. На първо място, с нея могат да се изработват конструкции с много малка дебелина - дори под 0.5 мм. не представлява проблем за отливане, дори здравината на връзката със зъба се увеличава. Причината за това е показана на схемата долу и е изразена в най-силна степен за фасетите, в по-малка за вставките (инлей, онлей, оувърлей) и почти не се наблюдава при обвивните корони. Тази възможност да се отливат тънки слоеве керамика позволява и да се изработват конструкции с минимално отнемане на твърди зъбни тъкани (минимум изпиляване), което е много биологично и премахва до голяма степен вероятността от постоперативна свръхчувствителност. Естетиката при пресованата керамика е отлична - това се дължи основно на липсата на какъвто и да било метал; все пак, има и висока транспарентност и при нужда от покриване на оцветени зъбни тъкани може да възникне проблем - оцветеният зъб прозира през фасетата или короната и променя цвета. Поради отливането от течна керамика трудно се постига преливане на цветове - дори направо си е невъзможно. Ако е необходимо в областта на зъбната шийка цветът да бъде по-тъмен, а към режещия ръб - по-светъл, прескерамиката не е много подходяща за изработка на конструкция от такъв тип. След отливане е възможно да се нанасят оцветители, които да имитират оцветявания по фисури, тютюневи петна, тетрациклинови оцветявания, флуорози и т.н, но все пак еднородно оцветените зъби водят до най-добри резултати при възстановяване с пресована керамика.

Адрес на нашата практика    Вход във форума за пациенти    Нашият търговски отдел    Избелване на зъби    Електронен магазин за материали

 Зъбни импланти     Лицево-челюстна хирургия   Керамични вставки     Композит   Свързваща система     Антибиотици

Схема на зъбна фасета с много малка дебелина. В основата на фасетата се получава опорна точка на действие на сила, която сила се стреми да отлепи фасетата. Когато дебелината е малка, лостовото рамо е късо и няма голяма вероятност за падане на фасетата. При по-голяма дебелина (схемата долу) дължината на лостовото рамо нараства и съответно силата е по-голяма - възможно е възстановяването да падне. Прескерамиката е много удачен материал за изработка на фасети - всъщност, никой друг материал не е удачен за изработка на такива възстановявания. Циркониевите конструкции изискват голяма дебелина, а металокерамичните имат дори и метална основа. Съществуват керамични маси, с които може да се изработва чиста керамика без метал само чрез нанасяне, но те нямат задоволителна здравина и не можаха да получат широко разпространение в практиката.

Вход във форума за пациенти    Инженерно - технически отдел   Свързваща система    Избелване на зъби    Композитни материали    Ецване    Синус лифтинг   Изцяло керамични констукции

Стар логанов щифт, който трябва да бъде премахнат


Поставяне на фибро щифт


Изграждане на зъбно пънче