Изцяло керамични конструкции

В последните две десетилетия са произведени различни керамични системи,при които здравината на възстановяванията се осигурява чрез комбинирането на ядро от керамика с високи механични показатели,но с незадоволителни естетични качества. Върху него се наслояват и изпичат порцелани с подходящ коефицент на термично разширение и високи естетични показатели. В момента са разработени няколко системи,които биха могли да се класифицират в следните групи:

  1. Изцяло керамични с инфраструктура,подсилена с двуалуминиев триокис

  2. Изцяло керамични с инфраструктура,подсилена с лята керамика

  3. Изцяло керамични с инфраструктура,подсилена с повишено левцитно съдържание

  4. Изцяло керамични с инфраструктура,подсилена с магнезиев окис

По отношение на първия вид - това са системи подсилени с двуалуминиев триокис,се характеризират с изключителната здравина между алуминиевия катион и кислородния анион.В природата се среща във вид на минерала корунд,характеризиращ се с високата си твъдост. Инфрастуктурата с лята керамика е подобна на хидроксилапатита на емайла. Голямото сходство в оптичните и физикомеханични свойства на стъклокерамиката и зъбния емайл позволява изработването на коронки и керамични вставки, които са с високи естетични показатели.

Към изцялокерамичните възстановявания трябва да се подхожда внимателно - само на места,които не са подложени на голямо натоварване. Подходящи са за фронталния участък,където естетиката е водеща. Противопоказания също са парафункции на мускулатурата - при наличие на т.н. бруксизъм. По отношение на биосъвместимостта им,керамичните реставрации са с клинично доказана такава с други материали, като например съществуващи обтурации от амалгама,което е ключово преимущество на фона на нарастващия брой алергии у пациентите и е източник на нови бизнес възможности. Друго преимущество е липсата на оцветявания около венеца,което се наблюдава при металокерамиката. Важно е да се отбележи,че и при двата вида-металокерамика и  чиста керамика не се натрупва зъбна плака,което оказва предпазващ ефект върху клиничното здраве на пародонта.


Първите опити за използването на оптични скениращи методи и микропроцесори за изработването на керамични инели са публикувани след 1971 година. Системата Cerec (съкращение от Ceramic Reconstruction) за машинно изработване на изцялокерамични протезни конструкции,станала известна като CAD/CAM технология (акроним от Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)е базирана на оптичните и компютърните технологии. Системата работи на следния принцип: Скениране на конкретния обект подлежащ на реконструкция с видеокамера,излъчваща инфрачервени лъчи,част от които се отразяват обратно в камерата и чрез видеопроцесор се трансформират върху екрана като огледален образ. Осъществява се нематериален оптичен отпечатък във виртуалната среда на компютъра. Следва конструиране на бъдещия модел със специални програми,позволяващи всякакъв вид корекции,които след като бъдат финализирани се изобразяват в 3D модел. Избират се подходящи керамични блокчета и се пристъпва към тяхното изрязване. Машинно изработваните керамични конструкции се циментират към зъбните тъкани с двойнополимеризиращи цименти. При използването на тази система се пестят зъбни тъкани - премахват се само стари обтурации и кариозните места се почистват.

Celay системата също се използва за машинно фрезоване на керамичните блокчета. Основната разлика е че се използват две камери и се работи на принципа за дублирането на детайли подобно на ключове за брави. Съществуват и други разновидности на тези системи,но принципа за клинична работа е сходен при всички,независимо от технологичния процес.


На първо посещение се взима отпечатък за изработване на временна конструкция,която да предпазва изпиления зъб от механични и термични дразнения.Следва изпиляване с прагова препарационна граница. Не се препоръчва да се взима отпечатък в същото посещение поради това,че меките тъкани са наранени,кървящи. Поставя се предварително изработената корона и след като премине оздравителния процес (48-72 часа) се пристъпва към взимане на отпечатък. Това улеснява от една страна отпечатъчната техника, от друга - възпрепятства риска конструкцията да остане къса или неточна. Избира се подходящия цвят според различните разцветки.

На третото посещение се напасва короната и се циментира. Последно, но не и по важност е лекаря по дентална медицина да даде необходимите напътствия за хигиена. Издържливостта е в тясна пропорционална зависимост от техниката на изработване,здравето на пародонта и добрата орална хигиена.Избора на пациента за керамично възстановяване е вариантът,който ще му осигури желаните естетични реконструкции,биологично съчетани с индивидуалността на съзъбието му - еталон за естетичност в стоматологията,същевременно компромисен вариант от финансова страна.