Стоматологичен семинар на 3М

    Концернът е една от водещите компании от областта на химическата и фармацевтичната индустрия в световен мащаб. Какво означава ? Старото име на компанията е Minesotta Mining and Manifacturing company; впоследствие името е променено на и в днешно време този корпоративен бранд е разпознаваем почти във всяка точка на света. Нерядко се е случвало наши пациенти, работещи в строителната или автомобилната индустрия, да погледнат с учудване опаковките на различни дентални материали и с учудване да възкликнат: "И вие ли работите с ?".  В областта на денталната индустрия някъде през 2000 - 2001 година корпорацията успя да завоюва доста голям пазарен дял - донякъде поради закупуването на германския концерн ESPE, донякъде поради огромния бюджет, насочван ежегодно за научни изследвания и развойна дейност. Не случайно корпоративните слогани са винаги нещо от рода "3M inovations", "The spirit of inovation - that's 3M" и така нататък. Нещата стигнаха дотам, че стана любимата компания на по-голямата част от екипа на Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" - повярвайте, това никак не е лесна задача, тъй като ние сме изключително взискателни към материалите, с които работим. При регистрацията на нашата търговска компания "Ралев Дентал" АД първият производител, към който се обърнахме за търговско партньорство, беше .

    Всяка година денталният отдел на за България организира лекции и семинари, на които са канени водещи лектори от цял свят. През 2006 година беше поканен проф. Юрген Манхарт от Университета "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен, а през 2007 година - проф. Ауанинг от Нидерландия.

Проф. Манхарт и д-р Ралев

На горната снимка - проф. Манхарт и д-р Венцеслав Ралев през 2006 година в Боровец

Адрес на нашата практика    Вход във форума за пациенти    Нашият търговски отдел    Инженерно - технически отдел    Избелване на зъби    Електронен магазин за материали

Запишете си час за безплатна консултация на телефон 032 642056. Отговаряме и на запитвания на електронни адреси ralev@dentist.bg и office@ralev-dental.bg

Орална хирургия    Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Оn-line стоматологични консултации    Композитни материали    Ецване    Ендодонтия    Синус лифтинг

Вход в нашия форум    Безплатни on-line стоматологични консултации    Металокерамика    Пресована керамика    www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com

Семинар на 3М

    Представителите на концерна за България винаги са се грижили за добрата организация на семинарите. На снимката - д-р Евелина Маркова, д-р Венцеслав Ралев и д-р Милен Марков по време на вечерята след семинара в гр. Хисар през м. ноември 2007 година. Тревожна тенденция е присъствието на много повече хора на вечерите в сравнение с лекциите през деня - дано скоро нещата се променят... Много добра тенденция обаче все по-големият брой студенти и млади лекари, посещаващи семинарите по дентална медицина.

www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.com

Дружеска атмосфера

Модел за добри отношения между бизнес партньори

www.bg-dentist.com    www.dentalforum-bg.com    www.maxillofacial.bg

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.eu

Вход в нашия форум