Стоматологичен семинар на 3М

Концернът е една от водещите компании от областта на химическата и фармацевтичната индустрия в световен мащаб. Какво означава 3М? Старото име на компанията е Minesotta Mining and Manifacturing company; впоследствие името е променено на и в днешно време този корпоративен бранд е разпознаваем почти във всяка точка на света. Нерядко се е случвало наши пациенти, работещи в строителната или автомобилната индустрия, да погледнат с учудване опаковките на различни дентални материали и с учудване да възкликнат: "И вие ли работите с ?".  В областта на денталната индустрия някъде през 2000 - 2001 година корпорацията успя да завоюва доста голям пазарен дял - донякъде поради закупуването на германския концерн ESPE, донякъде поради огромния бюджет, насочван ежегодно за научни изследвания и развойна дейност. Не случайно корпоративните слогани са винаги нещо от рода "3M inovations", "The spirit of inovation - that's 3M" и така нататък. Нещата стигнаха дотам, че стана любимата компания на по-голямата част от екипа на Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" - повярвайте, това никак не е лесна задача, тъй като ние сме изключително взискателни към материалите, с които работим. При регистрацията на нашата търговска компания "Ралев Дентал" АД първият производител, към който се обърнахме за търговско партньорство, беше .

Всяка година денталният отдел на за България организира лекции и семинари, на които са канени водещи лектори от цял свят. През 2006 година беше поканен проф. Юрген Манхарт от Университета "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен, а през 2007 година - проф. Ауанинг от Нидерландия. Скоро след това обаче добрата традиция за организацията на всякакви лекции и семинари започна да отминава. Отчасти това се дължеше на навлизането на други големи компании за производство на дентални материали на българския пазар като GC и Dentsply, отчасти на някакви други фактори, които не са известни на нашия екип. Добрият бизнес модел обаче беше възприет от много конкуренти на 3М, което доведе до бурно развитие в сектора - буквално всяка търговска компания започна да организира лекции и семинари. Ралев Дентал АД в някои етапи от своето развитие организираше дори по три лекционни прояви годишно - някои от тях в България, а други - извън страната. През 2020 година епидемията от коронавирус силно ограничи тази активност, но с отминаването на пандемията конгресите започнаха отново с още по-голям брой участници.

Проф. Манхарт и д-р Ралев

На горната снимка - проф. Манхарт и д-р Венцеслав Ралев през 2006 година в Боровец. Кадърът е заснет буквално в зората на цифровата фотография - с фотоапарат Fuji Finepix S9500, който дори не беше огледално - рефлексен. По това време дори нямаше мобилни телефони, които могат да заснемат цифрови изображения - но само след една година се появи първият iPhone. В следващите няколко години промените в сектора настъпиха буквално лавинообразно.

Адрес на нашата практика    Вход във форума за пациенти    Нашият търговски отдел    Инженерно - технически отдел    Избелване на зъби    Електронен магазин за материали

Запишете си час за безплатна консултация на телефон 032 642056. Отговаряме и на запитвания на електронни адреси ralev@dentist.bg и office@ralev-dental.bg

Орална хирургия    Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Оn-lineстоматологични консултации    Композитни материали    Ецване    Ендодонтия    Синус лифтинг

Вход в нашия форум    Безплатни on-line стоматологични консултации    Металокерамика    Пресована керамика    www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com

Семинар на 3М

Представителите на концерна за България винаги са се грижили за добрата организация на семинарите. На снимката - д-р Евелина Маркова, д-р Венцеслав Ралев и д-р Милен Марков по време на вечерята след семинара в гр. Хисар през м. ноември 2007 година. Тревожна тенденция е присъствието на много повече хора на вечерите в сравнение с лекциите през деня - дано скоро нещата се променят... Много добра тенденция обаче е все по-големият брой студенти и млади лекари, посещаващи семинарите по дентална медицина. Скоро след това екипът на Ралев Дентал АД започна да организира лекции и семинари, при което позитивните и негативните тенденции се запазиха - младите колеги активно посещават проявите, но вечер участниците в семинарите на маса винаги бяха поне с 50 % повече от тези през деня в лекционната зала.

www.bg-tourinfo.com    Семинар в Страсбург    www.ralev-dental.com

Дружеска атмосфера

Модел за добри отношения между бизнес партньори. На снимката вляво е д-р Иван Десимиров, а вдясно - д-р Венцеслав Ралев. Д-р Десимиров беше консултант на вносителите на 3М за доста дълъг период от време; може да се каже и че заслугата за популяризацията на компанията в България беше изцяло негова.

www.bg-dentist.com    www.dentalforum-bg.com    www.maxillofacial.bg

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.eu

Вход в нашия форум