IDS Koln 2011

Джей Муун, д-р Венцеслав Ралев и Рой Ким

От ляво на дясно - Джей Куон, д-р Венцеслав Ралев и Рой Ким - Дентиум ООД, Южна Корея.

Обучение в Сеул

IDS 2009    www.dentium.co.kr    www.implantium.bg    www.dentium.bg    www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg

Д-р Венцеслав Ралев и Джумпей Такушима

Джумпей Такушима и д-р Венцеслав Ралев. Джумпей, личен приятел на д-р Ралев, заема длъжност Overseas Export Manager - нещо, което няма аналог в корпоративната терминология на български език. Нещо като някой, който отговаря за износа оттатък океана? За съжаление повечето български компании нямат експорт в толкова голям обем, че да се налага да назначават мениджъри за определени региони. Има, разбира се, и изключения - някои производства в страната са силно ориентирани към износ. Като най-атрактивен от персонала на компанията YDM, Джумпей е бил избран от висшия мениджмънт да привлича клиенти с малко нетипичен дрескод - японско кимоно и ветрило. Не личи да е притеснен от това - с удоволствие позира за снимка с всеки търговски партньор на YDM. Компанията произвежда инструменти за консервативно зъболечение, ендодонтия, орална и лицево - челюстна хирургия. Официален вносител за територията на Република България е Ралев Дентал АД. Само няколко месеца по-късно, през периода 26.09 - 02.10.2011, се проведе Софийската Дентална Среща и Джумпей Такушима пристигна в България за да окаже подкрепа на екипа на Ралев Дентал АД при представянето на продуктите на YDM. Снимки от проявата са достъпни в тази секция... Приятелят ни беше очарован от българската кухня, изяде добри количества пълнени чушки и за всичко казваше "Вкуусно!".

 www.investor-bg.com    www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.eu    www.ralev-dental.bg  

Отляво надясно - д-р Евелина Маркова, Адам Хуанг и д-р Венцеслав Ралев. Адам Хуанг отговаря за региона на Централна и Източна Европа в компанията Neobiotech - Южна Корея.

Катедралата в Кьолн

Камбанария

Стъклен купол

Летище Франкфурт